Przejdź do treści

Witraż z Parchatki w projekcie badawczym Corpus Vitrearum Polska

    Nasze Centrum otrzymało budującą informację od Pana Adama Konasa z Parchatki, który po raz kolejny przyczynił się do upowszechnienia dziedzictwa związanego z tą miejscowością. 

    Tym razem chodzi o włączenie przez prof. dr hab. Wojciecha Bałusa, Przewodniczącego Komitetu Nauk o Sztuce PAN, witraża z kaplicy (pustelni) księżnej Izabeli Czartoryskiej w Parchatce do projektu badawczego Corpus Vitrearum Polska

    Uznany ekspert w dziedzinie witraży postanowił zainteresować się zgłoszoną przez Pana Adama sprawą kaplicowego malowidła. Warto dodać, że wzmiankę o nim można znaleźć też w starych pamiętnikach. Szczegóły w tekście nadesłanym przez Autora i udostępnionym w naszej ,,Strefie Regionalistów’’ Parchatki (zakładka ,,Walory turystyczne’’)