Przejdź do treści

Wykłady dla regionalistów

Za ten ważny obszar funkcjonowania Centrum odpowiadają profesorowie Andrzej Przegaliński, Mariusz Korzeniowski oraz dr Kamil Jakimowicz z IH UMCS.

Każdy wykład, niezależnie od jego tradycyjnej czy wirtualnej formy, będzie nagrywany i dostępny online w tej właśnie zakładce. W ikonce [aktualności] ze stosownym wyprzedzeniem pojawiać się będą anonse wspomnianych wykładów. Zwyczajowym miejscem spotkań będzie sala 318 w Instytucie Historii UMCS, ale organizatorzy nie wykluczają spotkań wyjazdowych (co zależne od charakteru wykładu i możliwości prowadzących je osób). Pojawił się już i harmonogram pierwszych regularnych spotkań, który przewiduje:

  • 16 stycznia 2023 roku wykład mgr. inż. Michała i Lucyny z Matławskich Patyków oraz dr inż. Małgorzaty Przegalińskiej, W poszukiwaniu ukrytego kodu. Renesansowe dziedzictwo Zwierzyńca.
  • Orientacyjnie 2-ga połowa lutego 2023 roku, wykład mgra Grzegorza Sztala poświęcony rodzinie Magierskich.
  • Orientacyjnie 2-ga polowa marca 2023 r., wykład wyjazdowy w Krasnymstawie poświęcony historii lokalnej Krasnegostawu i okolic.

Propozycje innych wykładów oscylują wokół następujących tematów (trwają konsultacje, co do potencjalnych autorów/realizatorów poniższych wykładów): O potrzebie uprawiania historii regionalnej; Ruch regionalny na Lubelszczyźnie – historia i współczesność WRTR w Lublinie; Województwo Lubelskie, opis statystyczny; Ruch kolekcjonerski na Lubelszczyźnie wobec wyzwań regionalistyki; Potencjał Lubelszczyzny w zakresie turystyki kulturowej; Lublin – miasto z przyszłością? Strategie rozwoju i zagrożenia; Parafie rzymsko-katolickie na Lubelszczyźnie w ujęciu historycznym; Prawosławni i unici na Lubelszczyźnie; Żydzi na Lubelszczyźnie – stan badań; Potencjał kulturalny Lubelszczyzny; TVP i Radio Lublin w popularyzacji dziejów regionu.

Powyższa lista nie jest zamknięta i pod adresem e-mail: andrzej.przegalinski@poczta.umcs.lublin.pl oczekujemy na ciekawe, kształcące i oryginalne propozycje płynące od samych regionalistów.