Przejdź do treści

Sponsorzy i partnerzy

Sponsorzy

Centrum Badań nad Historią Regionalną i Lokalną UMCS w Lublinie powstało w efekcie umowy podpisanej 5 lipca 2022 roku w Instytucie Historii UMCS. Sygnatariuszami porozumienia w tej kwestii byli Marszałek Województwa Lubelskiego, Jarosław Stawiarski, Prezydent Miasta Lublin, dr Krzysztof Żuk oraz JM Rektor UMCS, prof. Radosław Dobrowolski. Istotą współpracy jest wzajemne wspieranie wszelkich inicjatyw związanych z rozwojem i popularyzacją wiedzy o przeszłości i dniu dzisiejszym Lublina i regionu.

Gwoli wsparcia tej idei i jednocześnie zweryfikowania pożytków zeń płynących Marszałek Województwa Lubelskiego, Jarosław Stawiarski, zdecydował wspomóc program pilotażowy Centrum pt. Wirtualny Słownik miejscowości Województwa Lubelskiego. Oby rozwój tej inicjatywy przyniósł powstanie unikatowej w skali kraju „encyklopedii Lubelszczyzny”.

Za dotychczasową pomoc szczerze i serdecznie dziękujemy!

Działania o charakterze pilotażowym sprowadzają się do przygotowania w formie strony internetowej (zaczątku ogromnego repozytorium wiedzy o całym regionie) rzetelnych, opartych o kwerendy archiwalne i biblioteczne zwartych materiałów dotyczących historii trzech gmin – Wilkołazu, Konopnicy i Włodawy (gmina miejska). Pilotaż jest realizowany przez pracowników Instytutu Historii.

Ufamy, że powodzenie wstępnej fazy projektu okaże się zachętą dla innych samorządów do wspierania profesjonalnych prac nad dziejami ich gmin i miejscowości. W oparciu o tak przygotowane materiały prowadzić można roztropną politykę informacyjną, rozbudzać świadomość historyczną mieszkańców, edukować w zakresie przeszłości małych ojczyzn i odpowiedzialnie promować poszczególne gminy.

Partnerami Centrum w naturalny sposób stać się powinny wszelkie środowiska regionalistów (zwłaszcza Wojewódzka Rada Towarzystw Regionalnych), różnego szczebla samorządy, instytucje, stowarzyszenia, organizacje i fundacje, które dostrzegają sens i powagę w złożonym, acz fascynującym procesie poznawania i promowania małych ojczyzn. To popularyzowanie nie odbywa się tylko poprzez odnoszenie się do przeszłości. Spora część repozytorium [Małe ojczyzny – strefa regionalisty] została poświęcona i oddana do dyspozycji miłośników lokalnych wspólnot, którzy z dużą swobodą (patrz zakładka: [zostań współautorem strony]) decydować mogą o wykorzystaniu repozytorium jako skutecznego narzędzia promocji.

Lista adresowa i mailingowa stowarzyszeń należących do Wojewódzkiej Rady Towarzystw Regionalnych w Lublinie

Powiat bialski:

1. Towarzystwo Przyjaciół Kodnia, ul. 1-go Maja 27 21-509 Kodeń, tpkoden@gmail.com ; patrz też: www.facebook.com/TPKKoden/

2. Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Międzyrzecu Podlaskim, ul. Plac Jana Pawła II 3/16 21-560 Międzyrzec Podlaski, tpn.miedzyrzec@wp.pl ; patrz też: http://tpn.miedzyrzec.pl/

3. Koło Miłośników Fortyfikacji i Historii Prochownia Terespol, ul. Topolowa 6 g 21-550 Terespol, prochownia.terespol@interia.pl ; patrz też: https://www.facebook.com/prochowniaterespol

Powiat Biała-Podlaska:

4. Stowarzyszenie Koło Bialczan, ul. Kraszewskiego 1, 21-500 Biała Podlaska, kolobialczanbp@gmail.com ; patrz też: https://kolobialczan.com/

Powiat biłgorajski:

5. Biłgorajskie Towarzystwo Regionalne, ul. Żołnierzy Wojska Polskiego 4, 23-400 Biłgoraj, michael.kankowski@gmail.com ; patrz też: https://www.facebook.com/BiI%C5%82gorajskie-Towarzystwo-Regionalne-1493129957653478/

6. Tarnogrodzkie Towarzystwo Regionalne, Rynek 18, 23-420 Tarnogród, tok.tarnogrod@wp.pl

Powiat Chełm:

7. Stowarzyszenie „Rocznik Chełmski”, ul. Partyzantów 40, 22-100 Chełm, rchelmski@wp.pl ; patrz też: http://srch.chbp.chelm.pl/

Powiat chełmski:

8. Stowarzyszenie Przyjaciół Pawłowa, ul. Szkolna 2, 22-172 Pawłów, skurczewicz@02.pl ; patrz też: https:/www.spppawlow.pl/

9. Stowarzyszenie Pamięć Jana Pawła II, ul. Chełmska 95, 22-170 Rejowiec Fabryczny, paragraf12@gmail.com ; patrz też: http://www.stowjanpawel2.rejowiec.pl

10. Regionalne Towarzystwo Gminy Sawin, ul. Kościelna 16, 22-107 Sawin,

rtgs.sawin@gmail.com ; patrz też: https://www.facebook.com/Regionalne-Towarzystwo-Gminy-Sawin-242238512914424/

Powiat hrubieszowski:

11. Towarzystwo Regionalne Hrubieszowskie im. St. Staszica, Dworek Du Chateau ul. 3-go Maja 11, 22-500 Hrubieszów, trhrubieszowskie@gmail.com

Powiat janowski:

12. Towarzystwo Przyjaciół Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki, zofia_fuszara@02.pl

Powiat krasnostawski:

13. Towarzystwo Przyjaciół Fajsławic, Szkoła Podstawowa, 22-355 Fajsławice, polski.adam@op.pl patrz też: http://tpf.lbn.pl/

14. Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Gorzkowskiej, ul. Nadrzeczna 4, 20-315 Gorzków Osada, smzg@onet.pl ; patrz też: https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-

Mi%C5%820%C5%9Bnik%C3%B3w-Ziemi-Gorzkowskiej-2036804769892127/

15. Towarzystwo Przyjaciół Borowicy, Borowica 7, 22-351 Łopiennik Górny, towarzystwoborowica@wp.pl

16. Towarzystwo Regionalne-Rejowiec, ul. Fabryczna 13, 22-360 Rejowiec, sekretariat@gmina.rejowiec.pl ; patrz też: https://www.facebook.com/Towarzystwo-Regional-ne-Rejowiec-1524626027599285/

17. Towarzystwo Przyjaciół Żółkiewki, ul. Krótka 3, 22-335 Żółkiewka, towarzystwozolkiewka@gmail.com ; patrz też: https://zolkiewkahetman.pl/

Powiat kraśnicki:

18. Stowarzyszenie Przyjaciół Gościeradowa, Gościeradów 63, 23-275 Gościeradów, stowarzyszenie.gov@gmail.com ; patrz też: www.spg.goscieradow.pl

19. Kraśnickie Towarzystwo Regionalne, Al. Niepodległości 44, 23-204 Kraśnik, ktr@regionalista.pl patrz też: www.regionalista.pl

20. Towarzystwo Ziemi Urzędowskiej, ul. B. Dzikowskiego 1, 23-250 Urzędów, ziemia.urzedowska@gmail.com ; patrz też: https://www.facebook.com/Towarzystwo-Ziemi-Urz%C4%99dowskiej-2178007539096574/

Powiat lubartowski:

21. Lubartowskie Towarzystwo Regionalne, ul. Kościuszki 28, 21-100 Lubartów, kontakt@ltr-lubartow.pl ; patrz też: https://ltr-lubartow.pl/

22. Towarzystwo Przyjaciół Michowa, Rynek 1, 21-140 Michów, marian.wicha@op.pl ; patrz też: https://www.facebook.com/Towarzystwo-Przyjaci-%C3%B3%C5%82-Michowa-669514136540199/

23. Towarzystwo Ziemi Ostrowa Lubelskiego, ul. Partyzantów 14, 21-110 Ostrów Lubelski, towarzystwo.ostrow@wp.pl

24. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Uścimowskiej, Uścimów 42, 21-109 Uścimów, t.p.ziemi.uscimowskiej@gmail.com ; patrz też: https://www.facebook.com/Towarzystwo-Przyjaci%C3%B3%C5%82-Ziemi-U%C5%9Bcimow

skiej-2342458632662533/

Powiat lubelski:

25. Towarzystwo Przyjaciół Teatru w Bełżycach, ul. Tysiąclecia 26, 24-200 Bełżyce, teatrnasz@gmail.com ; patrz też: https://www.facebook.com/Teatr-Nasz-Be4C5%82%C5%BCyce-111838647976990/

26. Towarzystwo Regionalne Bełżyc, ul. Tysiąclecia 36, 24-200 Bełżyce, pietrzykewa@wp.pl

27. Bychawskie Towarzystwo Regionalne, ul. Piłsudskiego 34, 23-100 Bychawa, tracz.tereesa@gmail.com ; patrz też: https:/facebook.com/Bychawskie-TowarzystwoRegionalne/

28. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej, Gminna Biblioteka Publiczna im. Bronisława Pietraka ul. Krakowskie Przedmieście 54, 21-080 Garbów, glosgarbowa@o2.pl ; patrz też: https://garbow.pl/kultura/towarzystwo- A a HY

przyjaciol-ziemi-garbowskiej.html

29. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Jastkowskiej, Al. Warszawska 43, Panieńszczyzna 21-002 Jastków, magdamaz@op.pl

30. Krzczonowskie Stowarzyszenie Regionalne, ul. Stefana Żeromskiego 11, 23-110 Krzczonów, krzczonowskie@tlen.pl ; patrz też: https://www.facebook.com/Krzczonow- AR krzczonowskieStowarzyszenieRegionalne/

31. Towarzystwo Edukacji Patriotycznej im. Generała Karola Ziemskiego, Nasutów 98A, 21-025 Nasutów, towarzystwo@nasutow.pl ; patrz też: http://www.towarzystwo.nasutow.pl

32. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Niedrzwickiej, ul. Lubelska 10, 24-220 Niedrzwica Duża, niedrzwiczak@gmail.com

33. Towarzystwo Przyjaciół Niedrzwicy Kościelnej, ul. Kwiatowa 14, 24-220 Niedrzwica Kościelna, marta.pietrzak1965@gmail.com ; patrz też: https://towarzystwoprzyja.wixsite.com/towarzystwo

Powiat Lublin:

34. Związek Podhalan – Ognisko w Lublinie im. Tadeusza Staicha, ul. Namysłowskiego 4a, Lublin, monika.hajnos@umlub.pl

35. Lubelskie Towarzystwo Genealogiczne, ul. Tarasowa 3/58, 20-819 Lublin,

lubelskietg@interia.pl ; patrz też: https://ltg.pl/

36. Fundacja Lotniczy Lublin, ul. Wrońska 2, 20-327 Lublin, info@fundacjalotniczylublin.pl ; patrz też: www.fundacjalotniczylublin.pl/

Powiat łęczyński:

37. Towarzystwo Miłośników Ziemi Cycowskiej, ul. Chełmska 44, 21-070 Cyców, tmzc@wp.pl

38. Towarzystwo Przyjaciół Milejowa, ul. 3-go Maja 1, 21-020 Milejów, mieczysławgajowia@wp.pl ; patrz też: https://www.facebook.com/Towarzystwo-PrzyjaciolMilejowa/

Powiat łukowski:

39. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łukowskiej, ul. Piłsudskiego 19, 21-400 Łuków, muzeum.lukow@interia.pl ; patrz też: http://muzeum.lukow.pl/tpzl/

40. Łukowskie Towarzystwo Regionalne im. Jana Stanisława Majewskiego w Łukowie, ul. Czerwonego Krzyża 4/4, 21-400 Łuków, gazetangl@o2.pl

Powiat opolski:

41. Towarzystwo Przyjaciół Miasta Opola Lubelskiego, Stary Rynek 46, 24-300 Opole Lubelskie, m_plis@wp.pl

42. Towarzystwo Przyjaciół Chruśliny i okolicznych miejscowości, ul. gen. W. Sikorskiego 17, 24-300 Opole Lubelskie, ekolog02009@wp.pl

43. Towarzystwo Przyjaciół Poniatowej, ul. Fabryczna 1, 24-320 Poniatowa,

tpp.prezes@gmail.com ; patrz też: tpp.poniatowa.pl

44. Regionalne Towarzystwo Powiślan w Wilkowie nad Wisłą, Wilków 62a, 24-313 Wilków, rtp.powislelubelskie@o2.pl ; patrz też: https://rtpwilkow.wordpress.com

Powiat parczewski:

45. Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Jabłońskiej, ul. A. Zamoyskiego 9a/1, 21-205 Jabłoń, magdalena.lukasiuk@o2.pl ; patrz też: https://www.facebook.com/profile.php?id=100062105635704

Powiat puławski:

46. Towarzystwo Przyjaciół Janowca nad Wisłą, ul. Lubelska 9, 24- 123 Janowiec, tpj@man.pulawy.pl ; patrz też: https://tpj.janowiec.pl/

47. Towarzystwo Przyjaciół Miasta Kazimierza Dolnego, ul. Małachowskiego 5b, 24-120 Kazimierz Dolny, TPMKD@WP.PL ; patrz też: http://przyjacielekazimierza.pl/nowa/

48. Końskowolskie Towarzystwo Społeczno-Regionalne, ul. Lubelska 93, 24-130 Końskowola, gemball85@gmail.com ; patrz też: https:/iwvww.facebook.com/Ko%C5%84skowolskie-Towarzystwo-Spo%hC5%82eczno-Regionalne-361968464295968

49. Towarzystwo Przyjaciół Nałęczowa, ul. 1-go Mają 18/30, 24-150 Nałęczów, bgalezowski@gmail.com patrz też: http://tpn.naleczow.net.pl/

50. Stowarzyszenie „Przeszłość-Przyszłości”, ul. Kołłątaja 56/2, 24-100 Puławy, przeszloscprzyszlosci@02.pl ; patrz też: http://przeszloscprzyszlosci.pl/

51. Towarzystwo Przyjaciół Puław, ul. Zielona 36, 24-100 Puławy, tpp.pulawy@interia.pl ; patrz też: www.tpp.pulawy.pl

52. Towarzystwo Przyjaciół Gołębia, Gołąb, ul. Folwarki 1, 24 – 100 Puławy, terwosz@wp.pl ; patrz też: http://www.tpgolab.pl/

53. Towarzystwo Przyjaciół Góry Puławskiej, Góra Puławska, ul. Ogrodowa 18, 24-100 Puławy, teresa.dymowska@wp.pl ; patrz też: http:tpgorapulawska.pl/

54. Regionalne Towarzystwo Przyjaciół Wąwolnicy, ul. Lubelska 39, 24- 160 Wąwolnica, rtpwawolnica@gmail.com

Powiat radzyński:

55. Towarzystwo Regionalne im. Wacława Tuwalskiego w Woli Osowińskiej, ul. Kocka 29/29, 21-345 Wola Osowińska/ Borki, krystynakozuch@op.pl ; patrz też: http://towreg.prv.pl/

56. Czemiernickie Towarzystwo Regionalne, ul. Kocka 45, 21-306 Czemierniki, gm_sekretariat@op.pl

Powiat rycki:

57. Towarzystwo Przyjaciół Dęblina, ul. 15 Pułku Piechoty „Wilków” 32b, 08-530 Dęblin, kontakt@tpdeblin.pl ; patrz też: tpdeblin.pl

58. Towarzystwo Przyjaciół Ryk, ul. Warszawska 11, 08-500 Ryki, hania691200@wp.pl ; patrz też: https://www.facebook.com/profile.php?id=100070773474529

59. Towarzystwo Przyjaciół Bobrownik, Szkoła Podstawowa ul. Sienkiewicza 163, 42-583 Bobrowniki, monikadab2007@wp.pl

60. Towarzystwo Przyjaciół Stężycy, ul. Rekreacyjna 1, 08-504 Stężyca, biuro.tps@stezyca.pl ; patrz też: http://www.stezyca.pl

Powiat tomaszowski:

61. Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne im. Dra Janusza Petera, ul. Zamojska 2/2, 22-600 Tomaszów Lubelski, ttregionalne@gmail.com ; patrz też: http://www.ttr-tomaszow.pl/

Powiat włodawski:

62. Stowarzyszenie Twórców Kultury Nadbużańskiej im. Janusza Kalinowskiego, Al. Józefa Piłsudskiego 52, 22-200 Włodawa, stknwlodawa@gazeta.pl ; patrz też: http://www.stkn.pl/

Powiat zamojski:

63. Towarzystwo Miłośników Zwierzyńca, ul. Słowackiego 2, 22-470 Zwierzyniec, elahalasa@o2.pl

Powiat Zamość:

64. Zamojskie Towarzystwo „Renesans”, ul. Ormiańska 3, 22-400 Zamość, elgnyp@wp.pl ; patrz też: www.towarzystwo-renesans.pl

65. Stowarzyszenie „Wysokie nad Łabuńką”, Wysokie 84 22-400 Zamość, agnieszka.kwoka@o2.pl