Przejdź do treści

Zostań współautorem strony​

Autorom projektu niezmiernie zależy na wywołaniu obustronnie pożytecznej interakcji między profesjonalnymi badaczami i szeroko pojmowanym środowiskiem regionalistów (rzec nawet można, że takie sprzężenie zwrotne stanowi istotę istnienia i działania Centrum!).

Aby wnieść własny wkład w rozbudowanie części „Małe ojczyzny – strefa regionalisty” należy dowolnie wybraną formę narracji historycznej (esej, artykuł popularno-naukowy, prezentacje multimedialną, film, fotografie, skany dokumentów etc.) przesłać do moderatorów strony poprzez kliknięcie właściwej zakładki [dodaj informacje]. Wówczas pojawi się kilka sugestii związanych z charakterem treści przesyłanych informacji i materiałów: mogą one dotyczyć następujących aspektów funkcjonowania lokalnych wspólnot: samorząd – organizacje; kościoły i związki religijne, życie kulturalne, oświata i szkolnictwo, sport, wybitne postaci, rodziny – pamiątki, wspomnienia – albumy rodzinne; gospodarka – firmy i przedsiębiorstwa, walory turystyczne, folklor, miejsca pamięci. Wybór należy do potencjalnego współtwórcy repozytorium.

Kliknięcie na którąkolwiek z powyższych „merytorycznych” zakładek (wskazujących charakter treści informacji) przekieruje zainteresowanego upublicznieniem określonych informacji/materiałów związanych z dniem dzisiejszym i dziejami swojej małej ojczyzny do ikonki [dodaj informacje]. Po jej otwarciu wystarczy wskazać autora postu (nie akceptujemy informacji anonimowych!) i tak jak w zwykłej poczcie internetowej wpisać treści i/lub dodać załącznik (film, fotografię, artykuł itd.). Czynności te kończy kliknięcie ikonki [dodaj post].