Przejdź do treści

“Wieś Lubelska w fotografiach końca XIX – 1. połowy XX wieku”

    Każdy regionalista doskonale wie, jaką rolę w poznawaniu i promocji dziejów małych ojczyzn odgrywają stare fotografie. Poszukuje się ich na wiele sposobów, ale warto pamiętać, że wiele materiałów ikonograficznych znajduje się w muzeach naszego regionu. Rozeznanie w tym względzie daje tytułowa praca powstała pod  redakcją naukową Piotra Kondraciuka (Zamość 2017). NIechże zachętą do zapoznania się z tą niezwykle pożyteczną książką będzie dołączony poniżej spis treści.