Przejdź do treści

Parchatka w polskim piśmiennictwie historycznym

    Mamy kolejne powody, aby dziękować Panu Adamowi Konasowi. Ten zakochany w Parchatce amator-historyk, piewca swej małej ojczyzny, przesłał nam zestawienie literatury dotyczące dziejów Parchatki, a szczególnie miejscowego założenia parkowego (historii ogrodu krajobrazowego).

    Za ten wspaniały akt dziękujemy szczególnie, mając pełną świadomość, że taka bibliografia jest zawsze efektem wieloletnich i żmudnych poszukiwań, kwerend muzealnych, bibliotecznych i archiwalnych, konsultacji, spotkań etc. Wobec tych trudów upublicznienie takiego zestawienia jest szczególnym wyrazem empatii Pana Adama. Z pewnością bibliografia okaże się pomocna w pracach profesjonalnych historyków, ale być może sam jej Autor pokusi się o napisanie pierwszej monografii dziejów Parchatki.

    Jeszcze raz dziękujemy !