Przejdź do treści

„Nad Bugiem we Włodawie – historyczny i kulturowy portret miasta” (Włodawa 26.08. 2023 r.)

    26 sierpnia br. w ramach  III Jarmarku Paulińskiego we Włodawie odbyła się konferencja naukowa pt. „Nad Bugiem we Włodawie – historyczny i kulturowy portret miasta”. Sympozjum (pełny program tutaj) rozpoczęło się o godz. 14.00 w szacownych przestrzeniach Klasztoru O. Paulinów we Włodawie przy ul. Klasztornej 7. W roli referentów wystąpili pracownicy i doktoranci Instytutu Historii UMCS w Lublinie oraz aktualni i byli pracownicy Wydziału Historii i Archeologii.

    Podjęcie tej pięknej inicjatywy wynikało z przekonania organizatorów (głównie miejscowych paulinów, ale i władz miasta), że Jarmark nie powinien służyć jedynie ciału, ale też eksponować walory ducha. Ufamy, że ów szlachetny dualizm udało się osiągnąć poprzez zaprezentowanie 10 referatów, z których każdy w mniejszym lub większym zakresie wiązał się z dziejami Włodawy i okolic od pradziejów po wiek XX. Nasze przekonanie wynika z faktu, że sala posiedzeń była pełna słuchaczy (sic!), a obrady transmitowano również w Internetach. Tym, którym kanikuła i ogromny upał nie pozwoliły wziąć udziału w konferencji, gwarantujemy, że zostanie ona udokumentowana i opublikowana w specjalnym wydawnictwie finansowanym pospołu przez Instytutu Historii UMCS oraz władze miasta Włodawa.

    W błędzie jest ten, kto sądzi, że sympozjum odbyło się wyłącznie z tego powodu, że nie tak dawno JM Rektor UMCS, prof. R. Dobrowolski podpisał umowę o współpracy z burmistrzem Włodawy, panem Wiesławem Muszyńskim. Równie istotne znaczenie miał również fakt, że dla wielu pracowników IH udział w konferencji miał walory sentymentalne, po prostu opowiadali o swojej małej ojczyźnie. Warto też podkreślić, że Instytut Historii od ponad roku prowadzi projekt pt. Centrum Badań nad Historią Lokalną i Regionalną, a konferencja włodawska idealnie wpisuje się w profil jego aktywności.

    Oby podobne spotkania, łączące profesjonalnych badaczy ze środowiskiem amatorów dziejów historii lokalnej, odbywały się również w innych miejscach Lubelszczyzny, nie tylko we Włodawie. Przyznam szczerze, że tym innym trudno będzie prześcignąć w gościnności wiceburmistrza Wiesława Holaszuka i przeora włodawskich paulinów, ojca Marka Nowackiego. Pięknie dziękujemy!