Przejdź do treści

III Jarmark Pauliński i konferencja naukowa o dziejach Włodawy

  Miło nam poinformować, że 26 sierpnia br. w ramach  III Jarmarku Paulińskiego we Włodawie odbędzie się konferencja naukowa pt. „Nad Bugiem we Włodawie – historyczny i kulturowy portret miasta”. Sympozjum (pełny program poniżej) rozpocznie się o godz. 14.00w obiektach Klasztoru O. Paulinów przy ul. Klasztornej 7. W roli referentów wystąpią pracownicy i doktoranci Instytutu Historii UMCS w Lublinie.

  Serdecznie zapraszamy!

  Prof. Jerzy Libera, Włodawa i okolice w pradziejach

  Dr hab. Małgorzata KołaczChmiel, prof. UMCS, Życie codzienne ludności chłopskiej na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim na przełomie średniowiecza i czasów nowożytnych.

  Prof. Grzegorz Jawor, Rola jarmarków w życiu społeczno-ekonomicznym miast na pograniczu polsko-litewsko-ruskim (XIV-XVI w.)

  Dr Jerzy Ternes, Pociejowie jako właściciele dóbr włodawskich i fundatorzy miejscowych paulinów.

  Dr Paweł Jusiak, Właściciele Włodawy i najbliższych majętności do końca XVI w.

  Dr hab. Mariusz Ausz, prof. UMCS, Zakony na Lubelszczyźnie w XVIII/XIX w. – problemy edukacji. Na marginesie 250 –lecia Komisji Edukacji Narodowej

  Dr hab. Dariusz Tarasiuk, prof. UMCS, Życie codzienne włościan pańszczyźnianych w powiecie włodawskim w XIX wieku

  Dr Renata Lesiakowska, „Nadbużańscy protestanci w XIX i XX w. Dzieje społeczności na tle narastania konfliktu polsko-niemieckiego i jego eskalacji w czasie II wojny światowej”.

  Mgr Artur Borzęcki, „Ziemia Włodawska” (1922-1930) – prasowy organ samorządowo-społeczny Sejmiku Powiatowego we Włodawie (doktorant IH UMCS, Dyr. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Krasnymstawie)

  Dr Alicja Gontarek, Żydzi włodawscy i ich działalność społeczna poza granicami kraju po II wojnie światowej