Przejdź do treści

Musiejówka

  Herb gminy Rossosz.

  Musiejówka

  Powiat: bialski

  Gmina: Rossosz

  Mapa miejscowości

  Miejscowości – część ekspercka

  W świecie cyfrowym

  Patrz hasło: Rossosz

  Ogólne informacje o wsi

  W 1983 r. do nowopowstającej gminy Rossosz przyłączono „część obszaru wsi Kozły pod nazwą Musiejówka” [DzU, 1983, nr 70, poz. 314]. Informacje o dziejach sołectwa Musiejówka – patrz hasło: Kozły w gminie Łomazy.

  Widok na wieś. Fot. Dariusz Tarasiuk

  Archeologia o najdawniejszym osadnictwie

  W trakcie prowadzonych systematycznych badań powierzchniowych w ramach AZP w roku 1987 odkryto 3 stanowiska – dwa zlokalizowane w rejonie kolonii Zaolzie i kolejne w części wsi zwanej Zabitnik. Na podstawie zebranych kilku fragmentów ceramiki naczyniowej i pojedynczego narzędzia (drapacza) krzemiennego stwierdzono bliżej nieokreślone osadnictwo z pradziejów i wczesnego średniowiecza [NID, AZP obszar 64-86].

  Małe ojczyzny – strefa regionalistów

  Współczesność, strategie rozwoju

  Samorząd, organizacje​

  Kościoły i związki religijne​

  Życie kulturalne

  Oświata

  Wybitne postacie​

  Rodziny – pamiątki

  Wspomnienia, albumy rodzinne​

  Gospodarka – firmy i przedsiębiorstwa

  Walory turystyczne

  Folklor​

  Miejsca pamięci