Przejdź do treści

Podlas

  Herb gminy Aleksandrów.

  Podlas

  Powiat: biłgorajski

  Gmina: Aleksandrów

  Mapa miejscowości

  Miejscowości – część ekspercka

  W świecie cyfrowym

  Patrz hasło: Aleksandrów.

  Nazwa i przynależność administracyjna

  Nazwa osady mieści się w grupie apelatywów o charakterze topograficznym, określającym jej położenie w sąsiedztwie lasu. Podlas jako samodzielna jednostka osadnicza pojawił się w końcu lat 20. XX w. Jego przynależność administracyjna była ściśle związana z przynależnością Aleksandrowa (patrz hasło: Aleksandrów).

  Podlas na mapie taktycznej Polski WIG z 1938 r.
  igrek.amzp.pl/mapindex.php?cat=WIG100.

  Archeologia o najdawniejszym osadnictwie

  Brak informacji o stanowiskach zarówno z kwerendy, jak i z systematycznych badań powierzchniowych prowadzonych w roku 1988 w ramach AZP [NID, AZP obszar 94-85].

  Początki osady. Stosunki własnościowe

  Pierwsze gospodarstwa rolne w tej wsi pojawiły się w latach 20. XX w. Początkowo było kilka gospodarstw pozostających w rękach włościan o nazwiskach: Bartnik, Bździuch, Margol i Pawęzka. Na początku lat 50. XX w. funkcjonowało 11 gospodarstw, których posiadaczami byli: Bartnik, Bździuch, Kwiatkowski, Margol, Marzec, Pawęzka, Szwed [Relacja ustna Zdzisława Margola].

  Drewniane zabudowania gospodarcze we wsi Podlas z gniazdem bocianim w tle. Fot. Krzysztof Latawiec.

  Stosunki etniczne i wyznaniowe

  Wszyscy włościanie zamieszkujący w osadzie byli wyznawcami Kościoła rzymskokatolickiego. Do 1936 r. należeli do parafii rzymskokatolickiej w Górecku Kościelnym. Z chwilą powstania parafii w Aleksandrowie zmienili przynależność parafialną.

  Liczba ludności

  Tuż przed II wojną światową miejscowa społeczność liczyła kilkadziesiąt osób. Czas wojny doprowadził do zmniejszenia się liczebności populacji, głównie z powodu represji dokonanych przez okupanta hitlerowskiego. Po II wojnie światowej doszło do stopniowej odbudowy społeczności tej miejscowości [Relacja Zdzisława Margola].

  Oświata

  Ze względu na małą liczbę mieszkańców władze oświatowe w II Rzeczypospolitej, w czasie okupacji niemieckiej czy też po II wojnie światowej nie widziały możliwości utworzenia samodzielnej placówki oświatowej w tej miejscowości [APLOK, ISB, sygn. 132, k. 12]. To spowodowało, że dzieci z Podlasu były zmuszone do realizowania obowiązku szkolnego w sąsiednim Aleksandrowie w Szkole Powszechnej nr 1.

  Kierunki aktywności gospodarczej

  Głównym źródłem utrzymania mieszkańców było rolnictwo. Ponadto czerpano środki z eksploatacji zasobów leśnych. Hodowano bydło rogate i trzodę chlewną. Trudniono się pszczelarstwem [Relacja ustna Zdzisława Margola].

  Wielkie wydarzenia w dziejach osady

  Podlas, podobnie jak sąsiednie miejscowości, również został objęty brutalną akcją wysiedleńczą w 1943 r. Niektórzy z mieszkańców, np. z rodziny Margoli, trafili do niemieckiego obozu koncentracyjnego na Majdanku. W lipcu 1944 r. Podlas został spalony przez oddziały Kałmuckiego Korpusu Kawalerii, pozostającego w służbie niemieckiej [Oberda, Aleksandrów, 2014, 144; Relacja ustna Zdzisława Margola].

  Małe ojczyzny – strefa regionalistów

  Współczesność, strategie rozwoju

  Samorząd, organizacje​

  Kościoły i związki religijne​

  Życie kulturalne

  Oświata i szkolnictwo

  Wybitne postacie​

  Rodziny – pamiątki

  Wspomnienia, albumy rodzinne​

  Gospodarka – firmy i przedsiębiorstwa

  Walory turystyczne

  Folklor​

  Miejsca pamięci