Przejdź do treści

Dąbrowa

  Herb gminy Aleksandrów.

  Dąbrowa

  Powiat: biłgorajski

  Gmina: Aleksandrów

  Mapa miejscowości

  Miejscowości – część ekspercka

  W świecie cyfrowym

  Patrz hasło: Aleksandrów.

  Nazwa i przynależność administracyjna

  Nazwa miejscowości ma charakter topograficzny, związany z występującym w przeszłości rodzajem drzewostanu. Przynależność administracyjna Dąbrowy jest ściśle związana z Aleksandrowem.

  Archeologia o najdawniejszym osadnictwie

  W trakcie prowadzonych w roku 1988 systematycznych badań powierzchniowych w ramach AZP na odosobnionym stanowisku odkryto krzemienny zbrojnik mikrolityczny – ślad obecności myśliwych mezolitycznych. Ponadto zebrane ułamki naczyń glinianych datowano na początek epoki brązu (kultura trzciniecka) [NID, AZP obszar 93-85].

  Pierwsza wzmianka

  Dąbrowa jako samodzielna jednostka osadnicza pojawiła się w okresie międzywojennym.

  Właściciele

  Właścicielem osady w Dąbrowie była rodzina Studnickich. Następnie jeszcze przed 1939 r. przeszła ona na własność rodziny Rosochaczów. Ostatecznie po II wojnie światowej osada ta znalazła się w rękach rodziny Kwiatkowskich [Oberda, Aleksandrów, 2014, 92; Relacja Ryszarda Bździucha].

  Stosunki etniczne i wyznaniowe

  Wszyscy mieszkańcy Dąbrowy od chwili pojawienia się tam osadnictwa aż do czasów powojennych byli wyznania rzymskokatolickiego i narodowości polskiej. Liczba ludności zamieszkującej w Dąbrowie nie przekroczyła nigdy 10 osób [Relacja Ryszarda Bździucha].

  Współczesna kapliczka przy skrzyżowaniu dróg Dąbrowa-Sigła i Aleksandrów-Józefów
  Fot. Krzysztof Latawiec.

  Oświata

  Dzieci zamieszkujące w Dąbrowie realizowały swój obowiązek szkolny zarówno w okresie międzywojennym, w czasie okupacji. jak również po II wojnie światowej – w szkole powszechnej nr 1 w Aleksandrowie.

  Gospodarka

  Podstawą egzystencji mieszkańców Dąbrowy była uprawa roli oraz świadczenie usług związanych z przetwórstwem drewna (funkcjonował tutaj tartak).

  Tartak rodziny Rosochaczów działający w Dąbrowie (lata 30. XX w.?).
  Właścicielem fotografii jest rodzina Kwiatkowskich w Aleksandrowa.

  Ponadto w Dąbrowie działał młyn, którego właścicielem był najpierw Studnicki a potem Rosochacz [Relacja Ryszarda Bździucha].

  Staw rybny w Dąbrowie. Fot. Krzysztof Latawiec.

  Wielkie wydarzenia w dziejach osady

  W dniach 26–27 września 1939 r. w okolicy Dąbrowy toczyły się walki między wojskami polskimi i niemieckimi. 27 września do niewoli zostało wziętych przeszło 20 żołnierzy polskich, którzy wcześniej przez kilka godzin ukrywali się w zabudowaniach osady młyńskiej Rosochacza. Oddział niemiecki dokonał egzekucji polskich jeńców wojennych, którzy zostali pochowani na cmentarzu w Sigle [Oberda, 2014, 62–66].

  Małe ojczyzny – strefa regionalistów

  Współczesność, strategie rozwoju

  Samorząd, organizacje​

  Kościoły i związki religijne​

  Życie kulturalne

  Oświata i szkolnictwo

  Wybitne postacie​

  Rodziny – pamiątki

  Wspomnienia, albumy rodzinne​

  Gospodarka – firmy i przedsiębiorstwa

  Walory turystyczne

  Folklor​

  Miejsca pamięci