Przejdź do treści

Korolówka Osada

  Logo gminy wiejskiej Włodawa.

  Korolówka Osada

  Powiat: włodawski

  Gmina: Włodawa (gmina wiejska)

  Mapa miejscowości

  Miejscowości – część ekspercka

  W świecie cyfrowym

  Patrz hasło: Włodawa.

  Nazwa – geneza i znaczenie

  Nazwa wsi jest dwuczłonowa. Korolówka (jednocześnie nazwa wsi macierzystej) jest postacią ukraińskiego rzeczownika „korol” (król) z przyrostkiem -ówka [Rymut V, s. 143]. Osada z kolei to niewielka jednostka osadnicza na terenie wiejskim o odmiennym (wyróżniającym się) charakterze zabudowy albo zamieszkana przez ludność związaną z określonym miejscem lub rodzajem pracy. W tym przypadku chodziło o funkcjonowanie tutaj PGR-u oraz miejsce zamieszkania zatrudnionych w nim pracowników.

  Przynależność administracyjna

  W latach 1998–1999 w składzie województwa chełmskiego, potem w powiecie włodawskim województwa lubelskiego [Ćwik i Reder, 1977]. Korolówka-Osada po utworzeniu odrębnej miejscowości znalazła się w gminie wiejskiej Włodawa.

  Archeologia o najdawniejszym osadnictwie

  W trakcie systematycznych badań powierzchniowych w ramach AZP w roku 1990 zlokalizowano 2 pojedyncze ślad osadnicze – pradziejowy bliżej nieokreślony oraz z wczesnego średniowiecza [NID, AZP obszar 70-89 – tam: Korolówka].

  Powstanie osady. Demografia

  KO powstała na gruntach folwarku Połód (Połod), który swoimi początkami sięga co najmniej XVIII wieku, skoro odnotowano go na pochodzącej z lat 1801-1804 austriackiej mapie Heldensfelda [Ost und West Galizien ]. W XIX i pierwszej połowie XX w. był to niewielki zespół osadniczy. W 1827 r. składał się z 3 dymów (czyli domów) i 11 mieszkańców, zaś w końcu XIX w. z 5 dymów i tylko 7 mieszkańców [SGKP VIII]. Według spisu powszechnego był to folwark i leśniczówka, zamieszkały przez 12 osób [Skorowidz miejscowości, s. 122]. W 1944 r. folwark (Połód-Wyryki) na skutek reformy rolnej został odebrany jego właścicielowi Konstantemu Zamoyskiemu. Skonfiskowano wówczas obszar 294,6 ha, w tym 170,6 ha ziemi ornej [Wykaz majątków] i utworzono tam PGR Korolówka, administracyjnie należący do wsi Żuków. Warto zaznaczyć, że w 1975 r. powstało tutaj Technikum Rolnicze. Samodzielna wieś powstała dopiero w 1998 r. W 2020 r. w Korolówce-Osadzie zameldowanych było 382 osób [Raport o stanie gminy Włodawa, s. 5].

  Stosunki etniczne i wyznaniowe

  Wieś należy do parafii rzymskokatolickiej p.w. Nawiedzenia Matki Boskiej Kodeńskiej w Żukowie. Charakterystyczne, że już w 1921 r. wszyscy (nieliczni) mieszkańcy Połodu deklarowali przynależność do wyznania katolickiego.

  Małe ojczyzny – strefa regionalistów

  Współczesność, strategie rozwoju

  Samorząd, organizacje​

  Kościoły i związki religijne​

  Życie kulturalne

  Oświata i szkolnictwo

  Wybitne postacie​

  Rodziny – pamiątki

  Wspomnienia, albumy rodzinne​

  Gospodarka – firmy i przedsiębiorstwa

  Walory turystyczne

  Folklor​

  Miejsca pamięci