Przejdź do treści

Zgłoszenia wystąpień na sympozjum ,,RE-EWOLUCJE PRZESTRZENI LUBLINA”

    Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej – oddział Muzeum Narodowego w Lublinie oraz Lubelska Trasa Podziemna – Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie zapraszają na sympozjum popularnonaukowe ,,RE-EWOLUCJE PRZESTRZENI LUBLINA. MIASTO I JEGO PRZEDMIEŚCIA”.

    Sympozjum odbędzie się w ramach wydarzenia „Pożar Lublina – 305. rocznica ocalenia miasta od wielkiego pożaru”. Będzie poświęcone popularyzacji naukowego, interdyscyplinarnego punktu widzenia na zmiany przestrzeni naszego miasta w przeszłości.

    Wydarzenie odbędzie się w dniach 28–29 maja 2024 roku w gmachu Trybunału Koronnego w Lublinie, Rynek 1. Początek o godz. 15.30. Organizatorzy zapraszają do składania propozycji wystąpień o charakterze popularnonaukowym. Przewidywany czas wystąpienia to 20 minut.

    Na mailowe zgłoszenia tytułów wystąpień, zarówno referatów, jak i prezentacji multimedialnych, organizatorzy czekają do 31 marca pod adresem: jacek.jeremicz@mnwl.pl. O przyjęciu wystąpień do sympozjum decyduje kolejność zgłoszeń.