Przejdź do treści

Zaproszenie do współtworzenia kolejnego „Rocznika Tomaszowskiego” 

    Zainteresowanych publikowaniem w „Roczniku Tomaszowskim” numeru 13/2024 redakcja pisma prosi o mailowe złożenie deklaracji, określenie rodzaju tekstu, podanie zagadnienia lub tytułu. 

    Informację w tej sprawie należy przysyłać na e-mail: ttregionalne@gmail.com do 15 grudnia 2023 roku. Na teksty redakcja czasopisma oczekuje do 30 kwietnia 2024 r.

    Szczegółowe informacje dla autorów znaleźć można na: http://www.ttr-tomaszow.pl/rt/informacja_dla_autorow.pdf

    Procedura recenzowania oraz inne informacje dotyczące „Rocznika Tomaszowskiego”, w tym numery archiwalne znajdują się na stronie TTRu: http://www.ttr-tomaszow.pl

    Warto pamiętać, że periodyk znajduje się w wykazie czasopism punktowanych MEiN z 20 pkt.