Przejdź do treści

„Zapisy sesji sądowych w Hrubieszowie z lat 1429-1470” w… Hrubieszowie

    W dniu 16 czerwca 2023 r. w Bibliotece Publicznej w Hrubieszowie odbyło się spotkanie promocyjne wydawnictwa źródłowego pt. Zapisy sesji sądowych w Hrubieszowie z lat 1429-1470 (Warszawa 2023), opracowanego przez prof. Grzegorza Jawora, Małgorzatę Kołacz-Chmiel oraz Annę Sochacka, przy współudziale W. Bukowskiego. W jego ramach prof. Grzegorz Jawor i dr hab. Małgorzata Kolacz-Chmiel zaprezentowali tajniki warsztatu edytorskiego stosowanego przez lubelską szkołę wydawania źródeł historycznych.

    Ponadto w oparciu o zapisy sądowe ujęte w księdze przybliżyli różnorodne aspekty życia mieszkańców powiatu hrubieszowskiego w XV stuleciu. Wśród licznie zgromadzonych słuchaczy obecni byli przedstawiciele lokalnych instytucji kultury (Biblioteki Miejskiej, Muzeum im. Ks. Stanisława Staszica i Towarzystwa Regionalnego w Hrubieszowie), mieszkańcy oraz młodzież szkolna.