Przejdź do treści

”Z dziejów Jastkowa i okolic” – tom o edukacji już dostępny!

    Staraniem wydawnictwa Werset ukazał się ósmy tom serii „Z dziejów Jastkowa  i okolic. Studia i materiały.” Książka – tak jak poprzednie pod redakcją prof. C. Tarachy z KUL – została poświęcona  edukacji i szkolnictwu w Gminie Jastków. Zawarte w niej teksty stanowią pokłosie sympozjum naukowego, które 23 marca 2023 r. odbyło się  w Jastkowie.

    W pierwszej części publikacji znalazły się artykuły napisane przez historyków. I tak dr A. Nalewajek z UKSW w Warszawie opisała doświadczenia pedagogiczne proboszczów parafii garbowskiej w epoce Oświecenia. Kolejny artykuł pióra prof. A. Przegalińskiego z UMCS dotyczy działalności oświatowej ziemiaństwa lubelskiego w okresie postyczniowego trzydziestolecia (1864-1897). Interesujący walor poznawczy ma tekst prof. Tarachy, który skupił się na wybranych zagadnieniach z dziejów szkolnictwa i edukacji na terenie Gminy Jastków w l. 1918-1939.

    W części drugiej zawarto opracowania popularnonaukowe napisane przez samorządowców oraz przedstawicieli szkół z Gminy Jastków – w tym uczniów i nauczycieli. Tę partię książki otwiera tekst Pani Teresy Kot, Wójta Gminy Jastków, która przedstawiła innowacje edukacyjne realizowane na terenie gminy. Kolejne opracowania (autorstwa P. Mańki, K. Wawręty, D. Tomczuka, M. Jastrzębskiej-Szkutnik, H. Skomorowskiej) dotyczą przeszłości i teraźniejszości pięciu szkół podstawowych. Dużą wartością tych artykułów jest bogaty materiał ikonograficzny.

    Sądzić wypada, że wydawnictwo, adresowane w pierwszej kolejności do miłośników historii lokalnej, może zainteresować szersze grono Czytelników ciekawych wiedzy o przeszłości Lubelszczyzny. Zapraszamy więc do lektury!