Przejdź do treści

Ważna konferencja w Wilnie – zaproszenie na „Rethinking Ukraine and Europe: New Challenges for Historians”

  Instytut Historii UMCS w imieniu swoim i wszystkich Organizatorów serdecznie zaprasza do udziału w międzynarodowym kongresie naukowym pt. „Rethinking Ukraine and Europe: New Challenges for Historians”, który odbędzie się w dniach 14-17 września br. w Wilnie.

  Wśród uczestników kongresu będą historycy z różnych krajów. Głównym jego celem jest dyskusja nad kształtowaniem się nowej narracji o historii Ukrainy i całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej.

  Udział w Kongresie to doskonała okazja do zapoznania się z programami grantowymi i spotkania z przedstawicielami Fundacji, które sponsorują międzynarodowe projekty w dziedzinie badań historycznych. To również okazja udziału w tematycznych panelach dyskusyjnych oraz znalezienia potencjalnych partnerów do ewentualnych nowych wspólnych badań.

  Organizatorami przedsięwzięcia są: Instytut Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Instytut Historii Litwy w Wilnie, Uniwersytet Wileński, Niemiecki Instytut Historyczny w Warszaw, Instytut Historii Uniwersytetu Narodowego im. T. Szewczenki w Kijowie, Przedstawicielstwo Polskiej Akademii Nauk w Kijowie, Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie, European Network Remembrance and Solidarity, Verband der Osteuropahistorikerinnen und – historiker e.V., Gießener Zentrum Östliches Europa, Leibniz-Institut für Bildungsmedien, Nordost-Institut an der Universität Hamburg

  Wszystkie szczegóły i informacje dotyczące programu i procesu rejestracji znajdą się na stronie https://vilniuscongress.com/en/home

  Dyrektor Instytutu Historii UMCS w Lublinie