Przejdź do treści

Ukazała się książka „Nad Bugiem we Włodawie…”

    Pragniemy poinformować, że w maju tego roku nakładem Towarzystwa Nauki i Kultury Libra, ukazała się książka pt. „Nad Bugiem we Włodawie. Historyczny portret miasta i regionu” pod redakcją Małgorzaty Kołacz-Chmiel i Renaty Lesiakowskiej, Lublin 2024, ss. 136. Publikacja jest efektem umowy zawartej pomiędzy Instytutem Historii UMCS a Urzędem Miasta we Włodawie i zorganizowanej w ramach tej współpracy konferencji naukowej, która odbyła się w 26 sierpnia 2023 r. w Klasztorze Ojców Paulinów we Włodawie podczas III Jarmarku Paulińskiego.

    W prezentowanej książce czytelnik znajdzie 8 tekstów naukowych odnoszących się do historii miasta i jego okolic. Ich Autorami są osoby zajmujące się badaniem historii obszarów leżących na pograniczu polsko-ruskim i procesów dziejowych zachodzących w regionie. Czytelnik znajdzie tu nie tylko omówienie historii miasta i ich właścicieli, ale także informacje na temat życia codziennego ludności, oraz teksty ukazujące skomplikowane stosunki polityczne, etniczne i wyznaniowe badanego regionu.

    Cała publikacja dostępna jest w wersji on-line po kliknięciu TUTAJ.