Przejdź do treści

Sympozjum Archiwalne „ARCHIWA RODZINNE I SPOŁECZNE” (ZGŁOSZENIA)

  Stowarzyszenie Archiwistów Polskich

  Katedra Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii Instytutu Historii UMCS

  Instytut Pamięci Narodowej

  Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie

  Archiwum Państwowe w Lublinie

  zapraszają na VI KRAJOWE SYMPOZJUM ARCHIWALNE „ARCHIWA RODZINNE I SPOŁECZNE”, które pod honorowym patronatem Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych odbędzie się w Lublinie, w dniach 24-25 maja 2024 r.

  W jego programie zaplanowano blisko 60 referatów oraz niemal 20 posterów poświęconych problemom archiwów rodzinnych i społecznych, ich wzajemnym powiązaniom, podobieństwom i różnicom, ich miejscu w ramach narodowego zasobu archiwalnego tudzież ich relacjom z archiwami publicznymi i innymi instytucjami. Stworzy to okazję do prezentacji szerokie spektrum problemów oraz do dyskusji nad nimi.  

  Do udziału w sympozjum zapraszamy:

  – przedstawicieli wszystkich rodzajów archiwów, które w swym działaniu natykają się na powyższe zagadnienia;

  – osoby zaangażowane w prowadzenie archiwów rodzinnych i społecznych;

  – osoby korzystające z zasobów tych archiwów do różnych celów;

  – badaczy zainteresowanych problematyką sympozjum.

  Podstawą udziału w VI Krajowym Sympozjum Archiwalnym SAP jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej oraz wniesienie określonych w niej opłat do dnia 30 kwietnia 2024 r. Karty zgłoszeniowe prosimy przesyłać na adres: 6ksa@sap.waw.pl . W związku z ograniczoną liczbą miejsc, o udziale w Sympozjum decyduje kolejność zgłoszeń.

  Organizatorzy nie zapewniają noclegów dla uczestników Sympozjum nie będących referentami lub uczestnikami sesji posterowej, ani nie pośredniczą w ich rezerwowaniu.

  Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać

  pod nr tel.  Biura SAP: 601-565-475 (Anna Brzywczy) i 506-331-966 (Izabela Taras)

  pod adresem e-mail: 6ksa@sap.waw.pl

  oraz na stronie: https://sap.waw.pl