Przejdź do treści

Stoczek Łukowski w sferze zainteresowań Centrum

    W dniu 16 kwietnia w Instytucie Historii gościł wójt gminy Stoczek  Łukowski Pan Marek Czub. Instytut Historii reprezentowali prof. Dariusz Słapek, dyrektor IH oraz prof. Grzegorz Jawor, z-ca dyrektora. W spotkaniu uczestniczył również prof. Wiesław Bondyra, dyrektor Centrum Badań nad Historia Regionalną i Lokalną. Tematem rozmowy była bowiem kwestia współpracy między historykami z UMCS a gminą Stoczek Łukowski  w zakresie prowadzenia badań i popularyzowania efektów studiów nad szeroko pojmowanymi dziejami gminy. 

    Przedstawiciele gminy zaprezentowali bogaty dorobek publikacyjny miejscowych regionalistów, który uznano za istotny punkt odniesienia dla opracowania planów współdziałania z UMCS.  Jedno jest pewne, jeszcze przed podpisaniem stosownej umowy w Stoczku pojawią się historycy z UMCS z wykładami na temat powstania styczniowego i II wojny światowej (w wymiarze regionalnym)