Przejdź do treści

Sławatycze, podróż w czasie

    Wehikułem tej podróży są oczywiście fotografie, stare fotografie. Tych w dostępnych w zdigitalizowanych zasobach ikonograficznych archiwów polskich, a pokazujących Sławatycze nie ma nazbyt wiele.  Zachowały się dwie fotografie z lat okupacji niemieckiej. Pokazują cerkiew i ówczesny rynek. Poniżej, zachęta do podróży w czasie. Gwoli weryfikacji pokazujemy współczesne fotografie tego samego obiektu i tej samej przestrzeni.

    Rynek w Sławatyczach.
    Cerkiew w Sławatyczach.
    Cerkiew w Sławatyczach współcześnie.
    Sławatycze współcześnie.