Przejdź do treści

 „Rocznik Lubelski” – możliwość publikacji! 

    Redakcja „Rocznika Lubelskiego”, czasopisma oddziału lubelskiego Polskiego Towarzystwa Historycznego (więcej o periodyku na http://roczniklubelski.umcs.lublin.pl/ ), za pośrednictwem Centrum zwraca się z prośbą o nadsyłanie artykułów, materiałów źródłowych, wspomnień, recenzji oraz mniejszych tekstów dotyczących dziejów Lubelszczyzny na przestrzeni wieków. 

    Redakcja pokrywa koszty recenzji wydawniczych artykułów oraz druku, a każdy autor otrzymuje egzemplarz drukowany tomu, w którym znajdzie się jego tekst.

    Teksty prosimy nadsyłać na adres redaktora naczelnego: marek.sioma@mail.umcs.pl