Przejdź do treści

Relacja z wykładu o renesansowym dziedzictwie Zwierzyńca

  W dniu 16 stycznia w Instytucie Historii UMCS odbył się pierwszy z wykładów otwartych zorganizowany pod egidą Centrum Badań nad Historią Regionalną i Lokalną, w ramach cyklu Z dziejów Lublina i Lubelszczyzny. W progach Instytutu gościliśmy Michała i Lucynę z Matławskich Patyków oraz Małgorzatę Przegalińską, którzy wygłosili wykład „W poszukiwaniu ukrytego kodu. Renesansowe dziedzictwo Zwierzyńca”. 

  Fot. Grzegorz Bis
  Fot. Grzegorz Bis

  Prelegenci to znakomici znawcy tematu, miłośnicy Roztocza i Lubelszczyzny, pasjonaci i oddani badacze dziedzictwa kulturowego regionu. Nie dziwi więc, że dzieje willi Zamoyskich w Zwierzyńcu, związane z zainteresowaniami i działalnością fundacyjną pierwszego ordynata zamojskiego, Jana Saryusza Zamoyskiego, stały się pretekstem do pogłębionej refleksji, która dotyczyła ideowych i filozoficznych źródeł renesansu, historii sztuki i architektury krajobrazu oraz planowania i rewitalizacji obszarów miejskich. Wszystko to razem splotło się w pasjonującą podróż w przeszłość, przeniesioną za pośrednictwem naszych Gości ku teraźniejszości. 

  Prelegenci wpletli też w narrację pełne czułości i osobistych odniesień wspomnienia o dwóch nietuzinkowych kobietach, Halinie Matławskiej i Aleksandrze Wachniewskiej, które w sposób szczególny wpisały się w dzieje i kulturę Roztocza. Spotkanie, przy udziale zainteresowanej tematem i zasłuchanej publiczności, łączyło w sobie elementy wykładu naukowego z jakże potrzebną popularyzacją wiedzy. Miarą jego wartości była ciekawa dyskusja oraz późniejsze rozmowy prowadzone w kuluarach.

  Organizatorzy mają nadzieję, że cykliczna impreza spotka się z zainteresowaniem publiczności i na stałe zagości w kalendarzu spotkań organizowanych pod patronatem Centrum Badań nad Historią Regionalną i Lokalną, na które z wyprzedzeniem serdecznie zapraszamy.

  Autor tekstu: Andrzej Przegaliński