Przejdź do treści

Relacja z konferencji „Lublin i Lubelszczyzna w nowoczesnych badaniach regionalnych”

    W dniu 15 grudnia 2023 r. w Instytucie Historii UMCS odbyła się współorganizowana z Centrum Badań nad Historią Regionalną i Lokalną oraz Urzędem Marszałka Województwa Lubelskiego konferencja naukowa pt. „Lublin i Lubelszczyzna w nowoczesnych badaniach historycznych”.

    Obrady otworzyli dyrektor IH UMCS prof. Dariusz Słapek, Członek Zarządu Województwa Lubelskiego – Bartłomiej Bałaban oraz prezes Wojewódzkiej Rady Towarzystw Regionalnych – Marian Surdacki.

    Następnie, licznie zgromadzeni słuchacze – wśród których nie brakowało regionalistów, studentów oraz pracowników różnych instytucji naukowych funkcjonujących w Lublinie – mieli możliwość wysłuchania siedemnastu referatów przygotowanych przez prelegentów. Spektrum poruszanych w nich problemów było bardzo szerokie i odnosiło się do różnych aspektów rozwoju historycznego Lublina oraz Lubelszczyzny. Trwające kilka godzin obrady zakończyła ożywiona dyskusja. Mamy nadzieję, że inicjatywa zorganizowana w Instytucie Historii UMCS okaże się jedynie świetnym preludium do przyszłorocznych obchodów 550. rocznicy powstania województwa lubelskiego.

    Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z wydarzenia (fot. P. Litka, K. Jakimowicz).