Przejdź do treści

Prezentacja działalności Centrum we Włodawie

    13 stycznia 2023 roku delegacja Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej na czele z JM Rektorem Profesorem Radosławem Dobrowolskim spotkała się z władzami Włodawy, burmistrzem Wiesławem Muszyńskim i jego zastępcą Wiesławem Holaczukiem, w celu omówienia szczegółów realizacji podpisanej niedawno między uniwersytetem a miastem umowy o współpracy. 

    W rozmowach uczestniczyli reprezentanci Instytutu Historii UMCS, Dariusz Słapek i Grzegorz Jawor, którzy zaprezentowali efekty pilotażowego programu dotyczącego gminy miejskiej Włodawy realizowanego w ramach Centrum Badań nad Historią Regionalna i Lokalną. Prezentacja wzbudziła szczere zainteresowanie. Udało się umocnić kontakty z biblioteką i miejskim domem kultury oraz nawiązać współpracę z włodawskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku.