Przejdź do treści

Pracownicy Instytutu Historii wśród ekspertów Centrum Archiwistyki Społecznej

    Ekspertyzy dr. hab. Tomisława Giergiela i dr. hab. Marka Konstankiewicza z Katedry Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii udostępnione na stronie Centrum Archiwistyki Społecznej posłużyły jako materiał źródłowy do opracowania „Strategii wzmacniania trwałości zbiorów społecznych”.

    Archiwa społeczne to organizacje lub grupy nieformalne, które gromadzą i udostępniają cenne materiały do dziejów lokalnych i środowiskowych społeczności (m. in. spuścizny archiwalne poszczególnych osób, fotografie, dokumenty życia społecznego). Funkcjonują dzięki zaangażowaniu społeczników, poświęcających własną pracę i środki na ich działanie. Niektóre archiwa społeczne znikają, inne nie mają wystarczających zasobów (i tych ludzkich i finansowych) aby w odpowiedni sposób zabezpieczać swe zbiory.

    Zachęcamy do zapoznania się zarówno z pełną treścią ekspertyz, jak i Strategią, które diagnozują najważniejsze wyzwania i zagrożenia dla trwałości zbiorów społecznych – fizycznych i cyfrowych.