Przejdź do treści

„Powiat krasnostawski w latach 1918-1939. Studium z dziejów zbiorowości terytorialnej”

    Uprzejmie informujemy, że 10 kwietnia 2024 r. w Instytucie Historii UMCS odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr. Artura Borzęckiego pt. „Powiat krasnostawski w latach 1918-1939. Studium z dziejów zbiorowości terytorialnej”. Jej promotorem jest dr hab. Mariusz Korzeniowski, prof. UMCS. Temat rozprawy znakomicie wpisuje się w profil naukowy Naszego Centrum. Jego aktywność nie ogranicza się zatem wyłącznie do wypełniania autorskimi treściami dostępnego online repozytorium, ale także stymulowania niezależnych badań regionalistycznych. 

    Mamy ogromną nadzieję, że rozprawa niebawem ukaże się w druku.  Wszystkim zniecierpliwionym, potencjalnym czytelnikom, którzy już teraz chcieliby zapoznać się z zasadniczymi treściami dysertacji, udostępniamy autoreferat  wygłoszony przez mgr Artura Borzęckiego.

    Ufamy też, że władze samorządowe Krasnegostawu wspomogą publikacje tak potrzebnej pracy!