Przejdź do treści

Pierwszy ważny transfer wiedzy. Adam Konas i jego historyczne pasje!

  Eksponowaną na wiele sposobów misją Centrum jest integracja profesjonalnych badaczy historii ze środowiskiem amatorów przeszłości małych ojczyzn. Ma ona działać na zasadzie „do ut des” (daję, więc daj i ty!) i polega na wymianie informacji, wzajemnym uzupełnianiu wiedzy i jej weryfikowaniu.

  Miło nam poinformować, że już u progu funkcjonowania Centrum mechanizm ten zaczyna wspaniale funkcjonować i, co na starcie każdego opartego o interakcję przedsięwzięcia niezwykle ważne, napawa nadzieją, że przyszłość przyniesie prawdziwą lawinę informacji nadsyłanych przez regionalistów.

  Tuż po pierwszych reakcjach mieszkańców podlubelskiego Motycza dotarła do nas niezwykle cenne materiały dotyczące dziejów Parchatki (gm. Kazimierz Dolny). Niebawem znajdą się one z odpowiedniej zakładce w tzw. „strefie regionalisty (pod literką „p”), ale już teraz publikujemy garść informacji na temat autora zbioru, jak się łatwo przekonać prawdziwego amatora, pasjonata dziejów swojej rodzinnej Parchatki.

  Pan Adam Konas, bo o nim mowa, tak pisze o sobie, swoich zainteresowaniach i godnych podziwu dokonaniach:

  Urodziłem się i mieszkam w Parchatce, wsi położonej w pobliżu Kazimierza Dolnego i Puław. W 2014 r. ukończyłem studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie.  Odkąd pamiętam interesuję się historią. Moje zainteresowania koncentrują się wokół problematyki dziejów Powiśla puławskiego ze szczególnym uwzględnieniem historii Parchatki i ogrodu krajobrazowego założonego w Parchatce na przełomie XVIII i XIX wieku przez księżną Izabelę Czartoryską. 

  W 1972 r. moi wujowie w jednym z wąwozów odnaleźli i wykopali piaskowiec z napisem ,,Mężnym Polakom”, który obecnie znajduje się przy głównym wejściu do Muzeum Książąt Czartoryskich w Puławach. Ja, kontynuując tradycje rodzinne, interesuję się historią ogrodu krajobrazowego w Parchatce i gromadzę materiały z tym związane. Staram się przywracać pamięć o historii tego niezwykłego miejsca położonego w pięknej krainie lessowych wąwozów. 

  Oto niektóre z moich działań:

  – w maju 2018 r.- w trakcie Nocy Muzeów w świątyni Sybilli w Puławach miało miejsce otwarcie wystawy ,,Głośnych Puław siostra cicha: tajemnice ogrodu w Parchatce” zorganizowanej przez Muzeum Książąt Czartoryskich w Puławach,

  – w maju 2021 r. na trasie żółtego szlaku turystycznego w Parchatce w miejscach znajdujących się w pobliżu dawnych budowli tj. domku z wystawą, mostu, ruin kaplicy oraz trzech krzyży ustawiliśmy z mieszkańcami wsi tablice informacyjne, aby ocalić od zapomnienia historię ogrodu krajobrazowego księżnej Izabeli w Parchatce,

  – historią ogrodu krajobrazowego w Parchatce zainteresowałem redaktora Adama Sikorskiego z programu ,,Było nie minęło. Kronika zwiadowców historii” emitowanego na kanale TVP Historia czego efektem były poszukiwania z użyciem georadaru przeprowadzone w 2022 r. (patrz fot.)”. 

  Na fotografii poszukiwacze przeczesujący jar, w którym 50 lat temu odnaleziono pierwszy fragment kamiennej tablicy, część obelisku ufundowanego przez Izabelę Czartoryską
  (fot. Adam Konas).

  Dalej w otrzymanym przez nas emailu następuje długa lista przesłanych materiałów, które dowodzą, że p. Adam prowadził w pełni profesjonalną kwerendę dotyczącą dziejów Parchatki.

  Ogromnie dziękujemy, licząc, że nasza współpraca nie będzie incydentalna i posłuży jako chwalebny przykład dla innych, którzy chcieliby udostępnić swoje dokonania w zakresie poznawania lokalnej historii!