Przejdź do treści

Odzew z Puław!

    W relacjach z miłośnikami małych ojczyzn szczególnie cenimy sobie ten rodzaj interakcji, który dotyczy absolwentów Instytutu Historii. To najczęściej nauczyciele na różnych poziomach nauczania, archiwiści czy muzealnicy. Niezależnie od wykonywanej profesji zwykle charakteryzuje ich spora aktywność w zakresie badań nad dziejami społeczności lokalnych. Do nadzwyczaj aktywnych w tym zakresie należy Pan Zbigniew Kiełb, absolwent IH UMCS AD 2006, mieszkaniec Puław i niestrudzony promotor poznawania ich historii.

    Aktualnie Pan Zbigniew prowadzi Pracownię Dokumentacji Dziejów Miasta w Muzeum Czartoryskich w Puławach. Szczególnie interesuje go okres od 1867 r., kiedy Puławy stały się stolicą powiatu Nowo-Aleksandryjskiego. Nie tylko gromadzi materiały historyczne, bada, ale i edukuje oraz upowszechnia. Sporo pisze, co bardzo cenne dla innych regionalistów. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na: https://www.facebook.com/pracowniahistoryczna (bibliografia, patrz: https://www.facebook.com/photo/?fbid=1796500767212916&set=a.145674578962218