Przejdź do treści

„Obraz społeczności chłopskich w piśmiennictwie, kulturze i sztuce Europy od starożytności do XX wieku” – za nami międzynarodowa konferencja w IH UMCS

    W dniach 16-17 kwietnia w Lublinie odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa zatytułowano „Obraz społeczności chłopskich w piśmiennictwie, kulturze i sztuce Europy od starożytności do XX wieku”. Została ona zorganizowana przez Instytut Historii UMCS przy współudziale Instytutu Archiwistyki i Historii Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. W obradach wzięli udział badacze z 27 instytucji i ośrodków badawczych z Brazylii, Chin, Czech, Francji, Hiszpanii, Irlandii, Litwy, Polski, Portugalii, Szwecji, Ukrainy, Węgier, Wielkiej Brytanii i Włoch. Uczestnicy reprezentowali różne dyscypliny naukowe. Swoje referaty wygłosili historycy, literaturoznawcy, kulturoznawcy, socjolodzy i prawnicy. W trakcie obrad dyskutowano m.in. nad takimi zagadnieniami jak stereotypy dotyczące chłopów, znaczenie korzeni chłopskich w kształtowaniu się tożsamości Europejczyków oraz wizerunki przedstawicieli tej grupy społecznej zachowane w zabytkach piśmiennictwa, dziełach sztuki i kulturze Starego Kontynentu. Rezultaty obrad i dyskusji toczonych w trakcie konferencji zostaną udostępnione odbiorcom w postaci wydania pokonferencyjnego. Teksty ukażą się w jednym z numerów czasopisma „Res Historica” w 2025 roku.

    Organizacja konferencji została dofinansowana ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Doskonała Nauka II – Wsparcie konferencji naukowych.

    Zdjęcia: M. Piłat.