Przejdź do treści

Obecność tematyki regionalnej w programach Polskiego Radio Lublin

    Wierni słuchacze Polskiego Radio Lublin wiedzą doskonale, w jakim zakresie lokalna rozgłośnia włącza się w propagowanie szeroko pojmowanego regionalizmu.

    W krótkim rysie historycznym (do 2014) problem przedstawia Lidia Pokrzycka, w zestawieniu pt. Polskie Radio Lublin, Radio regionalne w Polsce. Stan na koniec grudnia 2014 roku, w: red. Paweł Kuca, Wojciech Furman, Kazimierz Wolny-Zmorzyński, Rzeszów 2016, s. 122-132 (patrz poniżej).

    Szkoda, że w tekście tym nie pojawiła się żadna informacja o zasobach i możliwościach korzystania z cennego archiwum Polskiego Radio Lublin… Mamy nadzieję, że niebawem uda się nam uzyskać informacje na temat tego zbioru – może się to okazać kluczem do rozwiązania wielu wątpliwości z dziejów najnowszych niejednej małej ojczyzny z terenu Lubelszczyzny.

    Polskie Radio Lublin. Logo