Przejdź do treści

O granicach RP w Sali Tradycji Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie.

    16 lutego pracownicy Instytutu Historii wzięli udział we wpisującym się w obchody stulecia powstania Korpusu Ochrony Pogranicza wydarzeniu zorganizowanym przez Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie.

    Obecny był gospodarz miejsca, Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie, gen. bryg. SG Jacek Szcząchor. Słowo wstępne do cyklu wykładów zatytułowanych „Granice Rzeczypospolitej od początków państwowości do współczesności” wygłosiła ppłk. Marta Pogoda.

    Dr hab. Dariusz Wróbel przybliżył zagadnienie przebiegu granic państwowych od czasów piastowskich do rozbiorów. Prof. uczelni dr hab. Krzysztof Latawiec omówił temat formacji granicznych w Polsce porozbiorowej. O ochronie granic w II Rzeczypospolitej opowiedział słuchaczom prof. Robert Litwiński. Dr Renata Lesiakowska poruszyła problematykę granic na terenie Ziemi Chełmskiej w XIX i na początku XX w.

    Sprawną organizację wydarzenia zapewnił plut. Bartłomiej Grasza. Dziękujemy dr Paulinie Litce za przygotowanie promujących Uniwersytet upominków dla uczniów.