Przejdź do treści

Nowa książka prof. Andrzeja Przegalińskiego

    Miło nam poinformować, że ukazała się książka prof. A. Przegalińskiego, Ocalić od zapomnienia. Studia z dziejów ziemian z Jastkowa i okolic w XIX i XX wieku  (Jastków 2023). 

    Okładka publikacji prof. A. Przegalińskiego.

    Znalazły się w niej „jastkowskie w treściach” teksty, które na przestrzeni lat ukazały się jednakże w różnych wydawnictwach. Zebrane w jednej książce stanowią spójną tematycznie całość. Każdy z tekstów został wzbogacony o dodatkowe informacje faktograficzne oraz publikowany nierzadko po raz pierwszy materiał ilustracyjny. 

    Mamy nadzieję, że książka prof. Przegalińskiego zaciekawi miłośników historii lokalnej i regionalnej oraz badaczy ziemiaństwa, dla których może stanowić przyczynek do badań komparatystycznych. 

    Zapraszamy do lektury!