Przejdź do treści

Na szlaku biłgorajskich kapliczek

    W trakcie kwerendy dotyczącej historii regionalnej dość często udaje się odnaleźć, w zasadzie, zwłaszcza z perspektywy środowiska naukowego, odkryć  publikacje, które z różnych powodów nie weszły do tzw. obiegu (to znaczy, że nie stały się powszechnie rozpoznawalne, nie są regularnie czytywane i cytowane).  Poszukiwania związane z dziejami biłgorajskiej gminy Potok Górny także okazały się pod tym względem owocne. Niewiele osób bowiem słyszało o cennej monografii Krzysztofa Garbacza, Na szlaku biłgorajskich kapliczek i krzyży przydrożnych, Zielona Góra 2009, ss. 352 (być może zadecydowało o tym miejsce wydania książki).

    Szczęśliwie jej fragmenty znajdują się w domenie publicznej, wypada zatem zachęcić do lektury i samodzielnie przekonać się o jej jakości i przydatności. Oby znaleźli się też tacy, którzy bazę omawianych przykładów poszerzą i rozbudują.