Przejdź do treści

Międzynarodowa konferencja naukowa „Obraz społeczności chłopskich w piśmiennictwie, kulturze i sztuce Europy od starożytności do XX w.” 

    W imieniu organizatorów sympozjum, pracowników Katedry Historuii Starożytnej i Średniowiecznej Instytytu Historii UMCS, zapraszamy na tytułową konferencję, która odbędzie się w Lublinie (hotel Agit, ul. Wojciechowska 29) w dniach 16-17 kwietnia br. Udział zapowiedziało kilkudziesięciu badaczy z dwunastu krajów świata (w tym Chin i Brazylii).

    Obrady będą się odbywały w Agit Hotel Congress przy ul. Wojciechowskiej 29 w Lublinie. Program i zaproszenie znajdują się poniżej i w załączniku.

    Projekt jest dofinansowany ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  w ramach programu doskonała Nauka II – Wsparcie konferencji naukowych