Przejdź do treści

Między zagrodą a boiskiem. Studium aktywności wiejskich klubów sportowych

    Tytuł tego wpisu to jednocześnie tytuł monografii Konrada Burdyka, Między zagrodą a boiskiem. Studium aktywności wiejskich klubów sportowych, Warszawa 2019, ss. 322 (do pobrania na https://ifispan.pl/shop/miedzy-boiskiem-a-zagroda-studium-aktywnosci-wiejskich-klubow-sportowych-konrad-burdyka/ ). Już sam tytuł wskazuje, jak specyficzną formą aktywności fizycznej podjął się autor tego oryginalnego opracowania przygotowanego w ramach operacji realizowanej w Planie Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN. Nim przywołamy informacje pochodzące z zakończenia książki warto podkreślić, że jej socjologiczny wymiar bynajmniej nie przeszkadza w potraktowaniu jej jako swego rodzaju ściągi/odpowiedzi na temat tego, jak pisać gorącą historię wiejskiego sportu… .

    Wiejski sport amatorski, a piłkarstwo w szczególności, uznać trzeba w świetle czynionych tutaj rozważań za kompromisową formę „małego” i „wielkiego” sportu – połączenie tego, co skromne w środkach i autentyczne w swym wyrazie, z tym, co sprofesjonalizowane, a przy tym hałaśliwe i ekspresyjne. Hybrydalność ta uprawnia do uznania futbolowej kultury polskiej prowincji za „żywą i otwartą”, wyzwalającą pozytywną energię społeczną w stopniu nie mniejszym niż jej wielkomiejska odmiana […]. Oznaki tej żywotności obserwujemy „między zagrodą a boiskiem” – w lokalnej przestrzeni działalności klubów. Tam właśnie ujawnia się siła relacji międzyinstytucjonalnych i międzyosobowych. Tam uruchamiane są zasoby społeczne tkwiące w społeczności wiejskiej. Tam wreszcie zaszczepiane są i rozkwitają elementy kultury kibicowskiej, będącej na polskiej wsi novum stopniowo oswajanym za sprawą młodego pokolenia. Warto potencjał ten wykorzystać w procesach rzeczywistej, oddolnie czynionej odnowy wsi. (z Zakończenia). Por. rec. pracy: J.R. Stempień, Konrad Burdyka „Między zagrodą a boiskiem”. Warszawa 2019, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. 16, nr 2, 2020, s. 208–214, http://www.qualitativesociologyreview.org/PL/Volume50/PSJ_16_2_Stempien.pdf