Przejdź do treści

Książka ,,Adam Kersten (1930-1983). Uczony, nauczyciel, człowiek” już na półkach!

    Z radością informuję, że do sekretariatu IH UMCS trafiły już egzemplarze książki pt. „Adam Kersten (1930-1983). Uczony, nauczyciel, człowiek” (red. D. Kupisz, Lublin 2023, wyd. Libra, ss.128). 

    Szczere i serdeczne podziękowania należą się osobom (prof. D. Kupiszowi i współautorom tomu) oraz instytucjom (Polskie Towarzystwo Historyczne O. Lublin, Wydawnictwo „Libra”) bezpośrednio zaangażowanym w zrealizowanie tego wbrew pozorom dość trudnego zadania!    

    Okładka publikacji.

    Prof. Adam Kersten, uczeń m.in. prof. Mariana Małowista i prof. Stanisława Arnolda, został zatrudniony w Katedrze Historii UMCS w 1955 r. Pięć lat później habilitował się na podstawie pracy „Pierwszy opis obrony Jasnej Góry w 1655 r.” W 1967 r. został profesorem nadzwyczajnym, siedem lat później zaś uzyskał tytuł profesora zwyczajnego. Był zaangażowany w powstanie i działalność Towarzystwa Kursów Naukowych. Od 1980 r. wspierał działalność ,,Solidarności’’, Niezależny Ruch Studencki na UMCS i angażował we wsparcie studenckich strajków. Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność wydawniczą. Wśród jego publikacji znalazły się pozycje takie, jak Stefan Czarniecki 1599–1665 (1963), Sienkiewicz – „Potop” – Historia (1966), Na tropach Napierskiego. W kręgu mitów i faktów (1970), Historia Szwecji (1973) czy Hieronim Radziejowski: studium władzy i opozycji (1988). Był konsultantem historycznym filmów ,,Pan Wołodyjowski’’ i ,,Potop’’. Prof. Adam Kersten pozostaje Mistrzem dla wielu lubelskich historyków. 

    Książkę można pozyskać w sekretariacie po przekazaniu na subkonto IH, nr. 63 1140 1094 0000 2905 1600 1026, cegiełki o wartości 40 złp z dopiskiem „Wsparcie działalności wydawniczej IH UMCS”. Uprzejmie proszę o przekazanie tej informacji wszystkim potencjalnie zainteresowanym wspomnianą publikacją.