Przejdź do treści

kronika.gov.pl…. także dla regionalistów

  Gorąco zachęcamy do korzystania z nowego portalu kronika.gov.pl . KRONIK@, czyli Krajowe Repozytorium Obiektów Nauki i Kultury, udostępnia w jednym miejscu zasoby polskiego dziedzictwa narodowego z zakresu nauki, kultury oraz administracji. Projekt „KRONIK@” jest realizowany w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Użytkownicy portalu mają do dyspozycji ponad 15 milionów obiektów pogrupowanych w ramach 64 kategorii tematycznych, w tym m.in.:  

  •  książki;
  • czasopisma;
  • fotografie;
  • grafiki i rysunki;
  • zbiory muzealne;
  • zbiory archiwalne.

  Więcej informacji na temat funkcjonalności nowego można znaleźć  na  [1] https://kronika.gov.pl/  [2] https://kronika.gov.pl/pomoc/filmy