Przejdź do treści

Katalog ksiąg miejskich z obszaru Królestwa Polskiego dostępny online

    Efektem pracy dużego zespołu naukowców z różnych ośrodków krajowych i zagranicznych jest monumentalne dzieło: „Księgi miejskie z obszaru Królestwa Polskiego do roku 1600 (katalog)”, red. Zdzisław Noga i Bartosz Drzewiecki, [w:] „Folia Jagellonica. Fontes 22”, Warszawa-Kraków 2024. Jest to katalog zawierający opis wszystkich zachowanych ksiąg miejskich z doby jagiellońskiej.

    Autorem około 130 haseł dotyczących miast położonych miedzy Wisłą a Bugiem jest współtwórca projektu Centrum, prof. Grzegorz Jawor. W naszym przekonaniu to dzieło niezbędne dla każdego badacza-regionalisty.

    Jest ono dostępne na stronie: https://books.akademicka.pl/publishing/catalog/book/661