Przejdź do treści

Jastkowska perła architektury…

    Miło nam poinformować, że staraniem Gminy Jastków ukazał się album Jastkowska perła architektury – pałac w Panieńszczyźnie, Jastków 2023. W tej bogato ilustrowanej publikacji znalazł się artykuł wiodący pióra prof. Andrzeja Przegalińskiego, Dobra ziemskie w Jastkowie w epoce rodziny Budnych herbu Jastrzębiec (1863-1944). Zarys dziejów na tle historii rodu. W tekście Autor przybliża Czytelnikom dzieje majątku i sylwetki jego właścicieli przypominając m.in. postaci Ignacego i Nikodema Budnych – wzorowych gospodarzy i społeczników, którzy na trwałe zapisali się w historii lokalnej. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do lektury.

    Warto dodać, że prof. Przegaliński 11 maja b.r. wziął udział w uroczystości związanej z prezentacją efektów rewitalizacji zespołu pałacowo-parkowego w Jastkowie. Spotkanie, w obecności władz samorządowych, uświetniło przyznanie gminie Jastków przez kapitułę pod przewodnictwem Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dra Dariusza Kopciowskiego „Lauru Konserwatorskiego 2023” za rewaloryzację zespołu pałacowo-parkowego w Jastkowie. W czasie spotkania w Sali Balowej pałacu prof. Przegaliński wygłosił referat, Zarys dziejów rodziny Budnych herbu Jastrzębiec na tle historii rodu.