Przejdź do treści

Grudniowa konferencja o Lubelszczyźnie – zgłoszenia do 10 października

  Szanowni Państwo

  W imieniu pana Dyrektora naszego Instytutu Historii pragnę Państwa serdecznie zaprosić do aktywnego udziału w konferencji pt. Lublin i Lubelszczyzna w nowoczesnych badaniach regionalnych. Ma ona mieć charakter naukowy pod auspicjami Instytutu Historii oraz Centrum Badań nad Historią Regionalna i Lokalną. W formule stacjonarnej odbędzie się dnia 15 grudnia b.r. w naszym Instytucie.

  W zakresie tematycznym tego jednodniowego spotkania przewidujemy zwrócenie uwagi m.in. na stan badań nad dziejami regionu i ich nowe perspektywy, nowoczesną metodykę i inspirowanie nowych pól badawczych. Mile widziane będą teksty dotyczące wybranych aspektów przeszłości obszaru współczesnej Lubelszczyzny i dziejów poszczególnych miejscowości, a także (z powodu krótkiego czasu) wszelkie inne publikacje, mieszczące się w ogólnej problematyce tytułu konferencji.

  Wygłoszenie referatów będzie wynagradzane z puli dotacji Urzędu Marszałkowskiego. Jest też możliwość publikacji ich tekstów w specjalnym tomie „Annales UMCS sectio F Historia” w roku 2024.

  Uprzejmie proszę o zgłaszanie swego uczestnictwa do Wiesława Bondyry (mailowo lub osobiście) do dnia 10 października.

  Prośba także o rozpropagowanie tej informacji wśród kolegów z innych ośrodków naukowych, w swych badaniach podejmujących powyższą tematykę.

  Z wyrazami szacunku

  Wiesław Bondyra

  wieslaw.bondyra@mail.umcs.pl

  tel. 607279326