Przejdź do treści

Dzieje rodzin Jankowskich i Magierskich w świetle zasobów Prywatnego Muzeum „Znaki Czasu”

  W dniu 21 czerwca b.r. w Instytucie Historii UMCS odbył się kolejny z wykładów otwartych zorganizowany pod egidą Centrum Badań nad Historią Regionalną i Lokalną w ramach cyklu Z dziejów Lublina i Lubelszczyzny. W gościnnych progach Instytutugościliśmy Pana Grzegorza Sztala, który wygłosił wykład Dzieje rodzin Jankowskich i Magierskich w świetle zasobów Prywatnego Muzeum „Znaki Czasu”.

  Fot. Filip Mikulski.

  Prelegent, zamiłowany regionalista, muzealnik i popularyzator wiedzy historycznej, zabrał publiczność w pasjonująca podróż w przeszłość, przybliżając dzieje dwóch skoligaconych ze sobą rodzin. Opowieść, osnuta w głównej mierze wokół XX-wiecznego Lublina, zawierała także wiele odniesień sięgających do lat wcześniejszych oraz do wątków dotyczących spraw rodzinnych i prywatnych.

  Prelegent, zamiłowany regionalista, muzealnik i popularyzator wiedzy historycznej, zabrał publiczność w pasjonująca podróż w przeszłość, przybliżając dzieje dwóch skoligaconych ze sobą rodzin. Opowieść, osnuta w głównej mierze wokół XX-wiecznego Lublina, zawierała także wiele odniesień sięgających do lat wcześniejszych oraz do wątków dotyczących spraw rodzinnych i prywatnych.

  Fot. Filip Mikulski.

  Za pośrednictwem Jankowskich i Magierskich splotła się ze sobą historia Warszawy i Lublina, tułacze losy więźniów carskich i zesłańców syberyjskich oraz bolesne doświadczenia obu wojen światowych i lat powojennych. Przez życie wiodły ich idee osadzone głęboko w spuściźnie humanistycznej wraz z troską o dobro i walką o godność każdego człowieka. Z tych założeń i przesłanek wynikało zaangażowanie polityczne Jankowskich i Magierskich, były one też fundamentem przekazywanych z pokolenia na pokolenie zainteresowań społecznych i oświatowych oraz wielokierunkowych pasji kulturalnych i artystycznych.

  Emocjonalny wydźwięk referatu wzmocniła prezentacja multimedialna zilustrowana licznymi fotografiami. Działający na wyobraźnię charakter miały różne pamiątki rodzinne pochodzące ze zbiorów Prywatnego Muzeum „Znaki Czasu” .W barwnej i zajmującej narracji Pana Sztala dominowała wprawdzie powaga, która skłaniała do zadumy i refleksji, ale referent umiejętnie przełamywał ten nastrój anegdotą i pogodniejszymi opowieściami z życia obu rodzin. W taki sposób łączył ze sobą vie politique z vie romancée, co razem tworzyło harmonijną, wzajemnie uzupełniającą się całość.

  Fot. Filip Mikulski.

  Spotkanie, przy udziale zasłuchanej publiczności, wiązało ze sobą elementy wykładu naukowego z jakże potrzebną popularyzacją wiedzy. O konieczności organizowania takich wydarzeń świadczyła ciekawa dyskusja oraz późniejsze rozmowy prowadzone w kuluarach.

  Organizatorzy mają nadzieję, że kolejne wykłady pod patronatem Centrum Badań będą równie ciekawe i spotkają się z zainteresowaniem szerokiego grona słuchaczy.