Przejdź do treści

Centrum na Międzynarodowym Kongresie „Rethinking Ukraine and Europe: New Challenges for Historians” (Wilno, 15-17 IX 2023 r.)

    Od 15 do 17 września 2023 w Wilnie odbył się The International Congress „Rethinking Ukraine and Europe: New Challenges for Historians” (Міжнародний Конгрес «Переосмислення України та Європи: Нові виклики для істориків»). Wzięło w nim udział ponad 100 badaczy z Ukrainy, Litwy, Niemiec Wielkiej Brytanii, Izraela, Czech, Szwecji, Francji oraz niezależni badacze z Białorusi (patrz program: https://vilniuscongress.com/en/home ).

    Miło nam poinformować, że wśród prelegentów znaleźli się pracownicy IH UMCS, a wśród nich Profesorowie Grzegorz Jawor i Dariusz Słapek. Wygłosili oni referat pt. Center for Research on Regional and Local History of the Maria Curie-Skłodowska University –  cross-border repository of knowledge and historical memory. Była to pierwsza okazja, aby o projekcie Lubelskie Centrum Badań nad Historia Lokalna i Regionalną mówić jako narzędziu do badań transgranicznych. W tej perspektywie Centrum wzbudziło spore zainteresowanie, o którego efektach poinformujemy osobnym wpisem.