Przejdź do treści

Angielska edycja monografii prof. Anny Ziębińskiej-Witek

    W kwietniu 2004 roku ukazała się nakładem Wydawnictwa Peter Lang angielska edycja monografii Anny Ziębińskiej-Witek Muzealizacja komunizmu w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej (tytuł przekładu Musealisation of Communism in Poland and East Central Europe)

    Monografia jest efektem badań prowadzonych w latach 2014-2018 w muzeach historycznych Europy Środkowo-Wschodniej. Głównym celem książki jest weryfikacja tezy o istnieniu ponadnarodowej pamięci zbiorowej w społeczeństwach zjednoczonych wspólnym doświadczeniem totalitaryzmu. Czy ta nieodległa przeszłość została przez poszczególne narody Europy Środkowo-Wschodniej w podobny sposób zapamiętana? Jakie są podobieństwa i różnice w opowieściach, toposach, wzorcach interpretacyjnych i mitach politycznych, które wykształciły poszczególne kraje postkomunistyczne? Odpowiedzi na powyższe pytania pozwalają autorce zarysować obraz ukazujący wspólne cechy struktur narracji tożsamościowych różnych narodów oraz sposoby interpretacji przeszłości w celu zaspokojenia współczesnych potrzeb sensu i orientacji.

    Tłumaczenie i wydanie monografii finansowane jest z grantu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, projekt nr NPRH/U21/SP/494821/2021/10