Przejdź do treści

40-LECIE WOJEWÓDZKIEJ RADY TOWARZYSTW REGIONALNYCH W LUBLINIE

    Wypełnianie treściami tej zakładki niezbyt adekwatnie wobec jej tytułu zaczynamy od reminiscencji, nawiązania do wydarzenia na tyle jednak istotnego, że jego waga zdecydowała o złamaniu reguły. Oto 26 listopada 2022 r., w Sali Kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Spokojnej 4 w Lublinie miało miejsce niezwykle istotne wydarzenie, uroczystości JUBILEUSZU 40-LECIA WOJEWÓDZKIEJ RADY TOWARZYSTW REGIONALNYCH W LUBLINIE. Dało ono okazję zarówno do mieszczących się w części oficjalnej wystąpień przedstawicieli władz samorządowych (m. in. Pana Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego, patrz poniżej) oraz wręczenia odznaczeń dla zasłużonych działaczy-regionalistów, ale też ciekawej rekapitulacji dokonań środowiska w ciągu minionych czterech dekad (Prof. Ryszard Szczygieł – Powstanie Wojewódzkiej Rady Towarzystw Regionalnych Lubelszczyzny i jej działalność do 2005 r., oraz Prof. Marian Surdacki – WRTR w latach 2002-2022). Był czas na wspomnienia, ale i, za co organizatorom uroczystości, zwłaszcza Panu Prof. M. Surdackiemu, serdecznie dziękujemy, pojawiła się możliwość zaprezentowania idei i strategii działania projektu Centrum Badań nad Historią Regionalną i Lokalną UMCS. Dobrze to wróży dalszej owocnej współpracy Centrum z WRTR!

    Wyżej, skan okładki okolicznościowej publikacji (red. R. Szczygieł, M. Surdacki i in., Lublin 2022, ss. 152), która jako najbardziej aktualne kompendium wiedzy o lubelskich towarzystwach regionalnych robiła wśród uczestników jubileuszu prawdziwą furorę. Poniżej znajduje się natomiast skan przedmowy przygotowanej przez Marszałka Województwa Jarosława Stawiarskiego, w której władze samorządowe w jednoznaczny sposób deklarują wsparcie dla ruchu regionalistycznego.

    Warto dodać, że nieco wcześniej 18 listopada 2022 r. o koncepcji Centrum rozmawialiśmy z członkami i sympatykami Tomaszowskiego Towarzystwa Regionalnego im. Janusza Petera, którzy świętowali 60 lat swojej działalności.

    Patrz: https://www.radiozamosc.pl/wiadomosci/20346,jubileusz-tomaszowskiego-towarzystwa-regionalneg