Przejdź do treści

336 stron na stulecie Tomasovii!

  Stulecie Tomaszowskiego Klubu Sportowego „Tomasovia” obchodzono na wiele sposobów, ale zbiorową pamięć o tym wydarzeniu w największym zakresie kształtować będzie z pewnością obszerna monografia przygotowana przez specjalnie w tym celu powołany zespół redakcyjny składający się z przedstawicieli klubu, samorządu oraz tzw. ludzi tomaszowskiego sportu.

  Na fotografii zespół w kompletnym składzie: dr Dionizy Hałasa, Janusz Brodowski, Izydor Wiśniewski, Mirosław Tereszczuk, Wacław Koszel, Wojciech Dziedzic oraz Stanisław Pryciuk (fot. za:
  https://rewizje-tomaszowskie.pl/aktualnosci/974/Jubileusz-100-lecia-TKS-Tomasovia).

  Ci ostatni w największym stopniu decydowali o merytorycznym obliczu tej wartościowej publikacji. O potrzebie jej powstania nie trzeba szczególnie przekonywać, a wątpiących wypada tylko odwołać do wstępu przygotowanego przez Burmistrza Miasta Tomaszowa Lubelskiego Wojciecha Żukowskiego i Przewodniczącą Rady Miasta Monikę Pikułę. Konstrukcja pracy jest w pełni adekwatna do charakteru sportowej aktywności klubu, jego osiągnięć i dokonań w okresie od epoki XX-lecia międzywojennego aż do czasów zupełnie współczesnych. Publikacje otwierają zatem rozdziały dotyczące lokalnego sportu w okresie 1918-1939. Pozostałe części stanowią monografie poszczególnych dyscyplin uporządkowane wedle zasług, znaczenia i dostępnego materiału źródłowego. Najbardziej obszerny jest oczywiście rozdział dotyczący piłki nożnej, potem czytelnika aprobują dzieje miejscowej lekkiej atletyki siatkówki, następnie piłki siatkowej, podnoszenia ciężarów, kolarstwa i wreszcie lokalnych szachów. Solidnym uzupełnieniem tych wiodących partii książki są liczne aneksy.

  Autorem największej liczby rozdziałów i aneksów jest Mirosław Tereszczuk (redaktor prowadzący), prawdziwy pasjonat miejscowego sportu, doświadczony badacz-regionalista, autor kilku samodzielnych prac poświęconych historii sportu.

  Gratulujemy jednak całemu zespołowi i niezwykle doceniamy efekty jego pracy! W zasadzie towarzyszy nam nawet uczucie zazdrości, bo potencjał Lublina, miasta uniwersyteckiego, jak dotąd, nie „wygenerował” podobnej monografii dziejów sportu w stolicy regionu…

  Egzemplarz książki od jutra znajdzie się kąciku książki sportowej w czytelni Instytut Historii UMCS w Lublinie.