Przejdź do treści

Wola Przybysławska

  Herb gminy
  Garbów.

  Wola Przybysławska

  Powiat: lubelski

  Gmina: Garbów

  Mapa miejscowości

  Miejscowości – część ekspercka

  W świecie cyfrowym

  Patrz hasło: Garbów.

  Nazwy historyczne, geneza i znaczenie

  Mikrotoponimia

  Antroponimia

  Archeologia o najdawniejszym osadnictwie

  W roku 1900 Hieronim Łopaciński wymienia piaszczyste wzgórze zwane „Kościelisko”, gdzie znajdywano kości i czaszki ludzkie bliżej chronologicznie nieokreślone [Nosek 1957, 159]. Kolejne informacje odnoszą się do cmentarzyska kultury łużyckiej (brak bliższych danych) w części wsi zwanej Orlicz. W trakcie systematycznych badań powierzchniowych w ramach AZP w roku 1987 cmentarzysk tych nie zlokalizowano. Odkryto natomiast 28 nowych stanowisk – po 14 w części Wola Przybysławska I oraz Wola Przybysławska II. Na podstawie zebranych kilku fragmentów ceramiki naczyniowej odpadków krzemiennych stwierdzono śladowe osadnictwo z neolitu (kultura amfor kulistych) oaz bliżej niekreślonego okresu pradziejów i fazy wczesnego średniowiecza [NID, AZP obszar 74-79; także Bargieł, Zakościelna 1995, cz. 3, 194-199 – część opisano: Wola Przybysławska (pierwsza?) lub Wola Przybysławska Druga]. Do najnowszych odkryć należy grot żelazny pochodzący z okresu rzymskiego znaleziony w roku 1993 w trakcie prac rolnych [Mączka 1995].

  Grot żelazny oszczepu z okresu rzymskiego znaleziony w trakcie prac rolnych [Mączka 1995, ryc. 1].

  Pierwsza wzmianka o osadzie, prawo lokacyjne

  Właściciele i zarządcy

  Stosunki etniczne i wyznaniowe

  Oświata

  Gospodarka w dziejach

  Zabytki i obiekty przyrodnicze

  Ważne wydarzenia

  Małe ojczyzny – strefa regionalistów

  Współczesność, strategie rozwoju

  Samorząd, organizacje​

  Kościoły i związki religijne​

  Życie kulturalne

  Oświata i szkolnictwo

  Wybitne postacie​

  Rodziny – pamiątki

  Wspomnienia, albumy rodzinne​

  Gospodarka – firmy i przedsiębiorstwa

  Walory turystyczne

  Folklor​

  Miejsca pamięci