Przejdź do treści

Przybysławice

  Herb gminy
  Garbów.

  Przybysławice

  Powiat: lubelski

  Gmina: Garbów

  Mapa miejscowości

  Miejscowości – część ekspercka

  W świecie cyfrowym

  Patrz hasło: Garbów.

  Nazwy historyczne, geneza i znaczenie

  Mikrotoponimia

  Antroponimia

  Archeologia o najdawniejszym osadnictwie

  W trakcie systematycznych badań powierzchniowych w ramach AZP w roku 1983 odkryto 22 stanowiska, z których 18 przypisano Kolonii Przybysławice, kolejne 4 do miejscowości Markuszów. Na podstawie zebranych głownie fragmentów ceramiki naczyniowej i pojedynczych materiałów krzemiennych stwierdzono osadę z neolitu (kultura pucharów lejkowatych), śladowe osadnictwo (kultury amfor kulistych) i z epoki brązu (kultura łużycka), wczesnej epoki żelaza (kultura pomorska) oraz śladowe osadnictwa z okresu wczesnego średniowiecza (w zakresie VIII-IX(X), także X-XIII w.). Ponadto chronologii części ceramiki i materiałów krzemiennych nie określono [NID, AZP obszar 75-78; także Bargieł, Zakościelna 1995, cz. 2, 325-327 – część opisano: Przybysławice (kolonia)]. Z rejonu tej miejscowości pochodzi skarb monet zdeponowanych około poł. XVIII w. [Grochecki, Solarska 2010, ryc. 5].

  Pierwsza wzmianka o osadzie, prawo lokacyjne

  Właściciele i zarządcy

  Stosunki etniczne i wyznaniowe

  Oświata

  Gospodarka w dziejach

  Zabytki i obiekty przyrodnicze

  Ważne wydarzenia

  Małe ojczyzny – strefa regionalistów

  Współczesność, strategie rozwoju

  Samorząd, organizacje​

  Kościoły i związki religijne​

  Życie kulturalne

  Oświata i szkolnictwo

  Wybitne postacie​

  Rodziny – pamiątki

  Wspomnienia, albumy rodzinne​

  Gospodarka – firmy i przedsiębiorstwa

  Walory turystyczne

  Folklor​

  Miejsca pamięci