Przejdź do treści

Leśce

  Herb gminy
  Garbów.

  Leśce

  Powiat: lubelski

  Gmina: Garbów

  Mapa miejscowości

  Miejscowości – część ekspercka

  W świecie cyfrowym

  Patrz hasło: Garbów.

  Nazwy historyczne, geneza i znaczenie

  Mikrotoponimia

  Antroponimia

  Archeologia o najdawniejszym osadnictwie

  W bliżej nieznanym miejscu i okolicznościach znaleziono siekierę krzemienną i topór kamienny (nie jest znana ich morfologia i bliższa chronologia) prezentowane na wystawie przedmiotów sztuki i starożytności w Lublinie w roku 1901 [Nosek 1957, 206]. Być może dotyczy to siekiery z późnego neolitu (kultura ceramiki sznurowej) lub wczesnego okresu brązu (kultura mierzanowicka lub trzciniecka) znajdującej się w zbiorach Muzeum Narodowego w Lublinie [ML/A/114].

  Natomiast w trakcie systematycznych badań powierzchniowych prowadzonych w roku 1983 w ramach AZP odkryto 5 stanowisk śladowych, z których zebrane nieliczne ułamki naczyń glinianych datowano na neolit (kultura pucharów lejkowatych) i nieokreśloną fazę wczesnego średniowiecza [NID, AZP obszary: 75-79, 75-80 – tam część opisano: Kolonia Leśce; także Bargieł, Zakościelna 1995, cz. 2, 125-126].

  Pierwsza wzmianka o osadzie, prawo lokacyjne

  Właściciele i zarządcy

  Stosunki etniczne i wyznaniowe

  Oświata

  Gospodarka w dziejach

  Zabytki i obiekty przyrodnicze

  Ważne wydarzenia

  Małe ojczyzny – strefa regionalistów

  Współczesność, strategie rozwoju

  Samorząd, organizacje​

  Kościoły i związki religijne​

  Życie kulturalne

  Oświata i szkolnictwo

  Wybitne postacie​

  Rodziny – pamiątki

  Wspomnienia, albumy rodzinne​

  Gospodarka – firmy i przedsiębiorstwa

  Walory turystyczne

  Folklor​

  Miejsca pamięci