Przejdź do treści

Gutanów

  Herb gminy
  Garbów.

  Gutanów

  Powiat: lubelski

  Gmina: Garbów

  Mapa miejscowości

  Miejscowości – część ekspercka

  W świecie cyfrowym

  Patrz hasło: Garbów.

  Nazwy historyczne, geneza i znaczenie

  Mikrotoponimia

  Antroponimia

  Archeologia o najdawniejszym osadnictwie

  Pierwsza informacja o odkryciach archeologicznych pochodzi z roku 1903 i dotyczy zniszczonego grobu neolitycznego (kultura pucharów lejkowatych), z którego częściowo zachowały się dwa naczynia gliniane, wiórowiec (rodzaj noża) i zdobiony paciorek bursztynowy [Krajewska 2016 – tam wcześniejsza literatura; także Gajewski 1952-1953, 102-103; Uzarowiczowa 1973]. Być może z podobnego grobu pochodzi amfora gliniana [zbiory PMA II/2989].

  W trakcie systematycznych badań powierzchniowych w ramach AZP w roku 1983 odkryto 2 stanowiska – śladowe z neolitu (kultura pucharów lejkowatych) oraz z bliżej nieokreślonej fazy wczesnego średniowiecza (XIII w.) – w obu przypadkach znaleziono ułamki naczyń glinianych [NID, AZP obszar 75-78; także Bargieł, Zakościelna 1995, cz. 1, 295].

  Ponadto w Instytucie Archeologii UMCS w Lublinie znajdują ułamki ceramiki z okresu neolitu (kultura pucharów lejkowatych) oraz ze średniowiecza i okresu nowożytnego (brak bliższych datowań), także zabytki krzemienne, m.in. rylec, siekiera – datowane na bliżej nieokreślone fazy neolitu i wczesną epokę brązu [Bargieł, Zakościelna 1995, cz. 3, 356-357].

  Zabytki ze zniszczonego grobu neolitycznego (kultura pucharów lejkowatych) [Uzarowiczowa 1973, ryc. 1].

  Amfora gliniana kultury pucharów [zbiory PMA II/2989].

  Pierwsza wzmianka o osadzie, prawo lokacyjne

  Właściciele i zarządcy

  Stosunki etniczne i wyznaniowe

  Oświata

  Gospodarka w dziejach

  Zabytki i obiekty przyrodnicze

  Ważne wydarzenia

  Małe ojczyzny – strefa regionalistów

  Współczesność, strategie rozwoju

  Samorząd, organizacje​

  Kościoły i związki religijne​

  Życie kulturalne

  Oświata i szkolnictwo

  Wybitne postacie​

  Rodziny – pamiątki

  Wspomnienia, albumy rodzinne​

  Gospodarka – firmy i przedsiębiorstwa

  Walory turystyczne

  Folklor​

  Miejsca pamięci